Saaremaa firma kavandab Pähklasse suurt vähikasvandust


BNS 21.05.2009

Saaremaa firma Astacus OÜ kavandab Kaarma valda Pähklasse Eesti üht suuremat vähikasvandust, mille aastatoodang oleks ligi 30.000 vähki, kirjutab maakonnaleht Meie Maa.

"Kui plaanid teostuvad, oleks kindlasti tegu Saaremaa suurima ja Eesti ühe suurema tööstusliku vähikasvatusega," lausus Astacuse tegevjuht ja üks omanikest Rainer Maripuu.

Maripuu sõnul on kavas rajada Pähklasse 20 vähitiiki, kuid projekti täismahus teostamine sõltub Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA) esitatud toetustaotluse rahuldamisest, millele seni veel vastust pole tulnud.

"Kui peaksime saama eitava vastuse, tuleb otsida muid rahastamisvõimalusi ning siis rajame tiigid järk-järgult," osutas Rainer Maripuu.

Pärast toetuse saamist, tiikide rajamise kooskõlastamist ja ehitustöid võtab vähemalt kuus aastat aega, enne kui vähke saab hakata turustama. Põhiturg oleks Rootsi ja Soome, kuid firma kavatseb vähke turustada ka Pähkla kalapüügikohas.

Astacus OÜ proovis käivitada vähikasvatust ka juba mõned aastad tagasi, kui valmis tehti neli tiiki, kuid siis tabas Saaremaad vähikatk ja arendus tuli ajutiselt seisma panna, kirjutas ajaleht.

Seekord peaks esimene proovitiik plaani kohaselt valmis saama tänavu. Firma on esitanud Kaarma vallavalitsusele ka ehitusloa taotluse vähitiikide rajamiseks.