Sikafloor® 325, Elastne isetasanduv polüuretaanpinnakate (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor®325
on kahekomponentne, lahustivaba, elastne, isetasanduv polüuretaani baasil põrandapinne.

Kasutuskohad
Sikafloor®325
sobib isetasanduva 1,5-2,0 mm kihina tööstushoonete keskmiselt koormatud mineraalsetel alustel põrandate pinnakatteks ning 2-5 mm kihina raske-matesse tingimustesse. Näiteks:

 • keemia- ja ravimitööstus
 • tootmis- ja laoruumid
 • näitusehallid
 • töökojad
 • külmhooned (kuni -30 °C)

Omadused

 • Elastne ka külmades tingimustes
 • Ei sisalda lahusteid, ei põle
 • Veetihe
 • Pragusid sildav
 • Põhineb teiseste materjalide kasutamisel (Sika PET Technology)
 • Hea kulumiskindlus.
 • Kerge puhastada
 • Hõlbus ja kiire peale kanda (isetasanduv)
 • Palju pindamisvariante vastavalt koormusastmele

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonpind peab olema kuiv (aluspinna niiskus maksimaalselt 4 massi%) tasane ja tugev, vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Alusbetooni survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja nakketugevus 1,5 N/mm². Eeltöötlusel võib kasutada nt mehaanilist freesimist või liivapritsi.

Segamine
Segada komponent A hoolikalt läbi enne komponendi B lisamist. Lisada komponent B õiges vahekorras ja segada aeglaste pööretega trellseguriga (< 300 p/min) umbes 3 minutit. Lisada komponentide A+B segu hulka kvartsliiva (terasuurus 0,1…-0,3 mm) õiges vahekorras (1:0,7) ja segada umbes 3 minutit. Täieliku läbisegamise tagamiseks kallata segu puhtasse nõusse ja segada veel korraks läbi.

Pealekandmine
Pindamisviis 1
Isetasanduv pinnakate (kihipaksus 1,5-4,0 mm):

1 x krunt Sikafloor 156. Kulunorm: 0,2…0,3 kg/m²
                                   +
1 x Sikafloor 325 + kvartsliiv (0,1 0,3 mm)
Kulunorm segamisvahekorra (1:0,7) korral kvartsliivaga, kihi paksus 2 mm: Sikafloor 325: 1,9 kg/m², kvartsliiv: 1,3 kg/m²

Kruntimine
Alus krunditakse ainega Sikafloor® 156. Enne pindamiskihi pealekandmist peab krunt olema täielikult kõvenenud. Minimaalne ooteaeg on 8 tundi, maksimaalne ooteaeg on 2 ööpäeva temperatuuril +20 °C.

Pindamine
Valmissegatud Sikafloor 325 (A + B + kvartsliiv) kantakse kõvenenud krundi Sikafloor 156 peale soovitud kihipaksusega kas hammas- või siledaservalise siluriga. Kohe pärast pealekandmist rullitakse pinnakatet võimalike õhumullide kõrvaldamiseks ja ühtlase kihipaksuse saavutamiseks naelrulliga. Nurkades kasutada peenemate hammastega silurit.

Pealekandmine
Pindamisviis 2
Kare pindamismeetod (kihipaksus 2-3 mm):
1 x krunt Sikafloor 156. Kulunorm: 0,2…0,3 kg/m².
                                 +
1 x Sikafloor 325 + kvartsliiv (0,1 0,3 mm)
Kulunorm segamisvahekorra (1:0,7) korral kvartsliivaga, kihi paksus 2 mm: Sikafloor 325: 1,9 kg/m², kvartsliiv: 1,3 kg/m²
                                 +
1 x kvartsliiva 0,7…1,2 mm (liivatamiskiht). Umbes 4 kg/m².
                                 +
1 x Sikafloor 325 (pealiskiht). Kulunorm: 0,6…0,8 kg/m².

Kruntimine: vt. pindamismeetod 1.

Aluskiht: vt. pindamismeetod 1.

Liivatuskiht
Kvartsliiva (0,7…1,2 mm) raputatakse veel kõvenemata aluskihi peale (4 kg/m²). Pärast kõvenemist harjatakse ja imetakse üleliigne liiv ära (ühtlase lõpptulemuse kindlustamiseks võib liivakihti pärast kuivamist kergelt tasaseks lihvida, mistõttu ka materjalikulu väheneb).

Pealiskiht
Valmissegatud Sikafloor® 325 (komponendid A+B) ilma kvartsliivata kantakse kõvenenud liivatuskihi peale siluri või rulliga.

Pealekandmine
Pindamisviis 3
Kare pindamismeetod (kihipaksus 3-4 mm):
1 x krunt Sikafloor 156. Kulunorm: 0,2…0,3 kg/m².
                                +
1 x Sikafloor 325 (elastne kiht). Kulunorm: u. 2,5 kg/m².
                                +
1 x kvartsliiva 0,7…1,2 mm (liivatamiskiht). Umbes 4 kg/m².
                                +
1 x Sikafloor 325 (pealiskiht) Kulunorm: 0,6…0,8 kg/m².

Kruntimine Vt. pindamismeetod 1.

Elastne kiht:
Valmissegatud Sikafloor® 325 (komponendid A+B) ilma kvartsliivata kantakse õige kihipaksusega (umbes 2 mm) kõvenenud krundi peale hammas- või siledaservalise siluriga. Kohe pärast pealekandmist rullida ogarulliga üle.

Liivatuskiht Vt. pindamismeetod 2.

Pealiskiht Vt. pindamismeetod 2. 

Pealekandmine
Pindamisviis 4
Pindamismeetod raskete tingimuste korral (kihi paksus 4-5 mm):
1 x krunt Sikafloor 156. Kulunorm: 0,2…0,3 kg/m².
                                   +
1 x Sikafloor 325 (elastne kiht). Kulunorm: umbes 2,5 kg/m²
                                   +
1 x Sikafloor 325 + kvartsliiv (0,1-0,3 mm)
Kulunorm segamisvahekorra (1:0,7) korral kvartsliivaga, kihi paksus 2 mm: Sikafloor 325: 1,9 kg/m², kvartsliiv: 1,3 kg/m²

Kruntimine: vt. pindamismeetod 1.

Elastne kiht:
Valmissegatud Sikafloor® 325 (komponendid A+B) ilma kvartsliivata kantakse õige kihipaksusega (umbes 2 mm) kõvenenud krundi peale hammas- või siledaservalise siluriga. Kohe pärast pealekandmist rullida ogarulliga üle.

Kulumiskiht
Valmissegatud Sikafloor® 325 (komponendid A+B) ja kvartsliiva (0,1…0,3 mm) segu kantakse kõvenenud elastse kihi peale õige paksuseni siledaservalise- või hammassiluriga. Kohe pärast pealekandmist rullida ogarulliga üle.

Tähelepanu!
Kõvenemata materjal reageerib veega (vahustub). Töötamise ajal tuleb jälgida, et nt. higi ei tilguks värske kihi peale.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne lahustivaba elastne isetasanduv polüuretaanipõhine põrandapinne.

Värvus
Helehall, RAL 7032, tellimisel saadaval peaaegu kõik RAL värvitoonid.

Tihedus (+20 ºC)

Komponent A: 1300 kg/m³
Komponent B: 1240 kg/m³
Komponendid A+B: 1280 kg/m³
A+B+kvartsliiv umbes 1800 kg/m²

Viskoossus

Komponent A: 3500 mPa·s
Komponent B: 350 mPa·s
Komponendid A+B: 3000 mPa·s

Soojuspaisumistegur
10 x 10-5 m/m • ºC (DIN 52450)

Temperatuuritaluvus
Lühiajaliselt +100 °C. Pidevalt +50 °C.

Katkevenivus
19% (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53504)
(Sikafloor 325 täidetuna 1:0,7 kvartsliivaga (0,08-0,25 mm))

Tõmbetugevus
20,1 N/mm² (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53504)
(Sikafloor 325 täidetuna 1:0,7 kvartsliivaga (0,08-0,25 mm))

Shore D kõvadus
76 (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53505)
(Sikafloor 325 täidetuna 1:0,7 kvartsliivaga (0,08-0,25 mm))

Kulumiskindlus
65 mg (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53109)
(Sikafloor 325 täidetuna 1:0,7 kvartsliivaga (0,08-0,25 mm))

Löögikindlus
230 cm (14 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 12191)
(Sikafloor 325 täidetuna 1:0,7 kvartsliivaga (0,08-0,25 mm))

Keemiline vastupidavus
Sikafloor 325
keemiline vastupidavus:

  4 ööpäeva 1 kuu
Mootoriõli A/D B/D
Kõik süsivesinikud A/D B/D
Benseen ja benseeni sisaldavad ained A/D B/D
Alkoholid (glükooleetrid) A/D B/D
Alifaatsed halogeenitud süsivesinikud A/D B/D
Halogeenitud süsivesinikud A/D B/D
Kõik estrid ja ketoonid A/D B/D

A = kahjustusi ei ole, B = kerged kahjustused, C = kahjustused,
D = pinnakattes värvimuutused.

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus
Minimaalselt +10 °C (siiski vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist). Maksimaalselt +25 °C. Maksimaalne suhteline õhuniiskus 70%.

Segamisvahekord (massiosades)
A : B : kvartsliiv (0,1…0,3 mm) = 2,7 : 1,0 : 2,7
AB : kvartsliiv = 1 : 0,7

Töötlemisaeg (suhteline niiskus 75%)
Sikafloor 325
töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur: +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Töötlemisaeg: 60 min 40 min 20 min

Kõvenemisajad
Sikafloor 325
kõvenemisajad:

Temperatuur: +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Jalakäijate liiklus 48 tundi 24 tundi 16 tundi
Kerge mehaaniline koormus 16 tundi 3 ööpäeva 2 ööpäeva
Täielikult kõvenenud 14 ööpäeva 7 ööpärva 5 ööpäeva

Pakend
Valmisannustatuna 25 kg nõudes (A+B).
Suured nõud: komponent A: 190 kg, komponent B: 70 kg/210 kg tellimisel. 

Pakend
Valmisannustatuna 25 kg nõudes (A+B).
Suured nõud: komponent A: 190 kg, komponent B: 70 kg/210 kg tellimisel.

Katsearuanded
Vastab ”Ehitustoodete tulepüsivuse nõuded”, Keskkonnajuhend 35/1998” peatükis 3.3 esitatud klassi L tingimustele.
Katsemeetod: SFS 4195:E (NT FIRE 007). VTT 4.9.1998.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid, klass WGK=2. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Ka tühjad pakendid tuleb käidelda spetsiaaljäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja juhiseid. Sissehingatuna on tervisele kahjulik. Ärritab silmi, nahka ja hingamiselundeid. Vältida gaasi/auru sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Allergilisi reaktsioone võib ülitundlikel inimestel täheldada isegi väga väikeste koguste korral.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee