Tallinna lennujaama naabrusse võib kerkida kaks kõrghoonet


BNS 19.05.2009

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil, kas algatada detailplaneering, millega arendaja soovib ehitada lennujaama naabruses asuvale endise Dvigateli tehase alale ühe 12- ja ühe 13-korruselise ärihoone.

Detailplaneering hõlmab Sepise 1/Keevise 15 kinnistut ja selle lähiala kogupindalaga 1,34 hektarit, teatas linna pressiteenistus.

Lisaks kõrghoonetele on kavas ehitada hooneid ühendav maa-alune parkimiskorrus. Majadevahelisele alale on planeeritud rekreatsiooniala.

Detailplaneeringu realiseerimiseks tuleb lammutada kõik olemasolevad hooned.

Planeeritav ala asub endise Dvigateli tehase tootmisterritooriumil, piirnedes põhjast raudteega ja ning lõunast Tallinna Lennujaama territooriumiga. Kontaktvööndisse jäävad kahe- kuni 12-korruselised tootmis- ja ärihooned.

Detailplaneeringu algatamist taotles Optimal Projekt OÜ. Kinnistute omanik on OÜ Sepise Kinnisvara.