Riik täpsustab Tallinna-Tartu maantee trassi Järvamaal


BNS 14.05.2009

Järva maavanem algatas aprilli lõpus Järvamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kohta kilomeetritel 92-183 ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala hõlmab maantee ümbrust Paide, Koigi ja Imavere vallas.

Planeeringu eesmärkideks on riigi maantee olemasoleva trassi vastavusse viimine esimese klassi maanteele esitatavatele nõuetele ja trassi asukoha valikul üleriigilise ja kohaliku ruumilise arengu vajaduste arvestamine ja tasakaalustamine, selgub Ametlikest Teadaannetest.