Veerenni-Filtri ühendustee rajatakse EL toetusel


Pressiteade 11.05.2009

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt nõustub Tallinna linn osalema EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas".

Abilinnapea Deniss Broditši sõnul on Veerenni ja Filtri tänava ühndutee ehitamise omafinantseering 8 380 000 krooni, mis kaetakse kommunaalametile Tallinna eelarves eraldatud teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt. "2009. aastal on omafinatseering 6 270 000 krooni ja 2010. aastal 2 110 000 krooni," lisas Boroditš. "Projekti kogumaksumus on 55 880 000 krooni, millest 85% rahastab EL."

Veerenni tänava ja Filtri tee ühendustee projekteeris AS K-Projekt. Ehituse lõpetamise esialgne tähtaeg on 30. mai 2010.

Esimene osa EL struktuurvahendite toel valminud Tehnika tänava ja Filtri tee vahelisest ühendusteest (Tehnika tänava ja Veerenni tänava vahel) avati liikluseks 2008. aasta kevadel.

Tehnika tänavat ja Filtri teed ühendava magistraali ehitus on kooskõlas Tallinna prioriteetsete magistraalide – Põhja- ja Lõunaväila – ehitamisega.