Algas Elva veevärgi teise ja kolmanda etapi ehituse hange


BNS 08.05.2009

AS Emajõe Veevärk alustas Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti raames Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde teise ja kolmanda etapi riigihankega.

Hanke võitja peab ehitama Elva linna põhja- ja keskosa ning ida- ja lõunaosa, Ujula ja Eha tänava piirkonna ning Käärdi aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonirajatised.

Kokku peab ehitaja rajama vee magistraaltorustikku ligi 28 kilomeetrit, vee tarnetorustikku kaheksa kilomeetrit, isevoolset kanalisatsiooni magistraaltorustikku 17 kilomeetrit, survekanalisatsioonitorustikku 6,5 kilomeetrit, lisaks 25 reoveepumplat ja 103 maapealset tuletõrjehüdranti.

Hanke kestus on 420 päeva.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. juuli.

Hanget rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, AS Emajõe Veevärk, Elva linnavalitsus ja Rõngu vallavalitsus.

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti raames korraldatud Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde esimese etapi hanke edukaks pakkujaks valis korraldaja Facio Ehitus AS-i. Tööde maksumus on 29,9 miljonit krooni koos käibemaksuga.