Algas Tallinn-Rapla-Türi maanteelõigu remondi hanke


BNS 08.05.2009

Põhja regionaalne maanteeamet kuulutas välja riigihanke Tallinn-Rapla-Türi maantee Töngi-Aranküla teelõigu rekonstrueerimiseks Rapla maakonnas Rapla vallas.

Hanke edukal pakkujal tuleb kilomeetritel 37-43,2 teostada maantee remonditööd, selle kõrvale ehitada 1,3 kilomeetri pikkune kergliiklustee ning paigaldada tänavavalgustus.

Tööde teostamise ajaks on ette nähtud ajavahemik alates selle aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 15. juulini.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive tee-ehitus- ja teeremonditööde osas olema olnud vähemalt 60 miljonit krooni.

Pakkumisi ootab maanteeamet riigihankele kuni 2. juunini.