Kohus tühistas osaliselt Vara valla üldplaneeringu


BNS 07.05.2009

Tartu halduskohus otsustas rahuldada Tartu Jõujaama kaebuse ning tühistada Vara valla üldplaneeringu osa, mis on vastuolus Tartu Jõujaama plaaniga laiendada Keressaare raba turbakaevandust, kirjutab Tartu Postimees.

Fortum Tartule kuuluv AS Tartu Jõujaam on ajalehe andmeil tellinud turbakaevanduse laiendamiseks keskkonnamõju hindamise Keressaare raba 92 hektari suuruse ala kohta. Vara vallavolikogu kehtestas aga mullu detsembris üldplaneeringu, milles jõujaama loodetav maardlamaa loeti puhke- ja virgestusalaks.

Tartu Jõujaam juhtis kohtu tähelepanu sellele, et vallavolikogu läks vastuollu planeerimisseadusega, sest puudus Tartu maavanema nõusolek kehtestada üldplaneering tervikuna. Maavanemani jõudis planeeringuvaidlus just seetõttu, et vald keeldus käsitlemast 92-hektarist rabaala potentsiaalse kaevandusalana.

Maavanema mullu 9. detsembri kirja järgi jõudsid pooled maavalitsuses peetud arutelul põhimõttelisele kokkuleppele: üldplaneering jäetakse võimaliku uue maardla osas kehtestamata, et Tartu Jõujaam saaks keskkonnamõju hindamise lõpule viia.

Maavanema heakskiit üldplaneeringule oli antud just tulenevalt poolte kokkuleppest, mille järgi tuli üldplaneering kehtestada osaliselt, rõhutas halduskohus.

Kohus nõustus jõujaama hinnanguga, et maavanema kooskõlastus on omavalitsusele siduv ning omavalitsus ei saa planeeringut maavanema heakskiiduta kehtestada.

Kohtuotsust on võimalik vaidlustada 20. maini. Vara vallavanem Andres Kärp avaldas lootust, et volikogu annab 12. mai istungil vallale loa see ringkonnakohtusse edasi kaevata.