Muinsuskaitse on vastu riigikohtu majaehitusplaanile


BNS 07.05.2009

Riigikohtu plaan ehitada vallikraavi teisele kaldale uus kohtumaja põrkas muinsuskaitse vastuseisule, kes polnud nõus ruumi tegemiseks kolme kaitsealuse puumaja lammutamisega, kirjutab Tartu Postimees.

Riigi Kinnisvara AS soovib uue kohtumaja ehitada Liivi tänava arhiivihoone ja uue anatoomikumi vahele

Nüüd teatas muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu oma aprillikuises kirjas viitega muinsuskaitsenõukogu seisukohale, et hooned Liivi 3, Liivi 5 ja Näituse 6 on kinnismälestised koos oma kaitsevööndiga ja seetõttu ei ole võimalik ka neid teisaldada, rääkimata lammutamisest.

Otsusele eelnes eksperthinnang, mille kohaselt vajavad kõik need hädasti remonti, kuid on taastatavad.

Sellega on kõrvale lükatud firmas U-Disain koostatud esialgne eskiis, mis võinuks olla uue detailplaneeringu algatamisel aluseks. Planeeringu algatamise taotlust sel nädalal arutanud, tõdes Tartu linnavalitsus, et planeeringu algatamine on mõeldav pärast uue, mälestiste säilimisega arvestava eskiislahenduse esitamist.

"Tegime vihjamisi ettepaneku kaaluda hoone mahu muutmist, sest ERM oma uue majaga mahtus sellele krundile," ütles abilinnapea Väino Kull.

Tartu planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku toonitas, et praegu esitatud eskiisi ei maksa mingil juhul pidada lõplikuks arhitektuurseks lahenduseks, selle eesmärk oli selgitada, kas riigikohus kõigi oma vajadustega mahub sellele krundile plaanitavasse hoonesse.

Riigikohtu direktor Kerdi Raud sõnas, et riigikohtu ruumikitsikus ei ole üleöö päevakorrale kerkinud, vaid juba paar aastat on olnud nõupidamisi nii peaministri, rahandusministri, Tartu ülikooli rektori kui Tartu linnavalitsuse esindajate osalusel. Kõneks oli riigikohtu uue hoonena ka endine naistekliinik, mille omandas aga hoopis ülikool sotsiaalteaduskonna tarbeks.

Uue kohtuhoone ehituse kruntidest on Eesti Rahva Muuseumi Ehitamise Sihtasutusele kuuluvat vallikraavi äärset krunti aga seni sobivaimaks peetud.

Samale krundile kavandati eelmisel kümnendil Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uut hoonet ja vaieldi vanade puitmajade saatuse üle. Üks Liivi tänava äärne toona lammutati ning kompromissina koost lahti võetud ja uues kohas ülesehitamise ootel ladustatud vallivahimajake lebab siiani Raadil.