Kohus tühistas Tivoli ala planeeringu Tallinnas


BNS 06.05.2009

Arco Vara teatel tühistas Tallinna halduskohus Tallinna linnavolikogu otsuse, millega viimane kehtestas Narva maantee 67 ehk nõndanimetatud Tivoli projekti detailplaneeringu.

Tallinna linnavolikogu otsuse vaidlustas Tivoli projekti kinnistuga piirneva elurajooni korteriomanik.

Kohtuasja sisuks on kaebaja väide, et detailplaneeringus ette nähtud 780 parkimiskohta ei ole kooskõlas Tallinna parkimise korraldamise arengukavaga aastateks 2006-2014, mille kohaselt peaks parkimiskohti olema vähemalt 907.

Samuti väitis kaebaja, et volikogu otsuses ei motiveerita piisavalt asjaolu, miks peetakse vajalikuks piirkonna üldplaneeringu muutmist ning miks jäeti keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkus kaalumata.

Arco Vara on menetlusse kaasatud kolmanda isikuna. Arco Vara peab põhjendatuks apellatsioonkaebuse esitamist.

Varasema info järgi plaanis Arco Vara Tivoli projekti raames ehitada 4,7 hektari suurusele alale 600 korterit.