Taavi Aas sõidab USA-sse linnahalli ehituslepingut sõlmima


BNS 04.05.2009

Tallinna abilinnapea Taavi Aas sõidab teisipäeval USA-sse linnahalli kultuuri- ja konverentsikeskuseks muutmisest huvitatud investoritega läbirääkimisi jätkama ja lepingut sõlmima.

"Lõpuks ometi oleme leidnud investori, kellel on linnahalli ja seda ümbritseva ala meelelahutus- ja konverentsikeskuseks kujundamiseks nii usku kui ka piisavalt rahalist ja kogemuslikku võimekust," märkis Aas.

Varem avaldatud info kohaselt kavatseb Tallinna linnavõim seada linnahallile 99 aastaks hoonestusõiguse USA firma Tallinn Entertainment LLC kasuks, kes plaanib linnahalli renoveerida enam kui miljardi kroonise investeeringu abil.

Tehingu eesmärk on rajada tipptasemel integreeritud messi-, konverentsi-, meelelahutuse ja vabaaja keskus, säilitades samas linnahalli ala kinnistutel paiknevate ehitiste kultuurilise väärtuse.

Projektile on seatud muinsuskaitsealased piirangud, mis puudutavad eelkõige linnahalli välimust, suurt saali ning fuajeed. Arendajal ei ole lubatud linnahalli ehituslikul väljaspoole laiendada.

Praeguse kava kohaselt peaks renoveeritud linnahall valmima 2011. aastaks, mil Tallinn on Euroopa kultuuripealinn.

Ülejäänud osa arendusprojektist, mis sisaldab hotelli ehitust, erinevaid toitlustus- ja meelelahutusasutusi, kuni 3000 parkimiskoha rajamist, keskuse ühendamist bussi- või trammiliini abil sadamaterminalidega ning oma sadama ehitamist, peaksid järgnema edasistel aastatel.

2007. aastal USA-s asutatud Tallinn Entertainment LLC omanikud on võrdsetes osades RSL Capital, GF Capital Management & Advisors ja Remi International.

RSL Capital kuulub kunstikogujale ja filantroobile Ronald S. Lauderile, kes on Kesk-Euroopa teleringhäälingu Central European Media esimees ning iluäri Estee Lauder enamusaktsionär ja juhtaja.