Venemaa on taas huvitatud uuest Narva sillast


BNS 29.04.2009

Venemaal on taas tärganud huvi uue silla ehitamise vastu üle Narva jõe, kinnitas Leningradi oblasti asekuberner Grigori Dvas ajalehe Põhjarannik teatel teisipäeval Jõhvis.

"Ma ei salga, et neli-viis aastat tagasi külmutati just minu algatusel uue silla rajamiseks vajalikud ettevalmistused," tunnistas Dvas kohtumisel Ida-Viru ettevõtjatega. Tegu oli poliitilise vastuaktsiooniga Eesti otsusele loobuda Slantsõ põlevkivi kasutamisest Narva elektrijaamades, mistõttu sealne kaevandus Leningradslanets seiskus ja paljud kaevurid jäid tööta. Eesti Energia põhjendas tookord lepingu ülesütlemist Leningradslanetsi-poolsete järjepidevate lepingurikkumistega.

Oblastivalitsuses majandusarengu komiteed juhtiv Dvas kinnitas, et nüüdseks on Slantsõ põlevkiviprobleemile lahendus leitud. Põlevkivi hakatakse vedama Uuralite taha, kus seda hakatakse kasutama värvilise metallurgia tehases Južuralnikel.

"Meie arvates oleks üsna rumal selle vana asja pärast pikalt solvuda. Probleemid on maha võetud ja mingeid takistusi silla rajamiseks ma ei näe. Me oleme valmis koostööks," ütles ta ja lisas, et Venemaa transpordiministeerium on otsustanud asuda uue silla küsimuses Eestiga läbi rääkima.

Dvas märkis, et uue silla vajadus tuleneb ilmselgelt nii Venemaa kui Eesti huvidest. Ta soovitas mõlemal riigil teha ühiselt pingutusi selle nimel, et tõuseks Tallinna-Narva-Peterburi transpordikoridori tähtsus, kuna üle-euroopalise logistika kontekstis on tegu praegu teisejärgulise teega, mille kasutamisega kaasnevad kõrgemad kindlustustariifid, ja osa vedajaid hoiab sellest üldse eemale, eelistades kaupu liigutada Helsingi kaudu.

"Ametliku tunnustuse saamine tooks juurde nii kaubamahte kui investeeringuid ning mõjuks soodsalt selle tee äärde jäävate piirkondade arengule," kinnitas ta.

Asekuberneri arvates ei ole põhjust karta, et kahel pool piiri asuvad noored sadamad Ust-Luga ja Sillamäe teineteisele konkurentsiga liiga teeksid.

"Kaupu jätkub selles piirkonnas mõlemale ja jääb ülegi," kinnitas ta. "Neil sadamatel tuleb vaid kokku leppida, kes millele spetsialiseerub, ja sel juhul nad täiendavad teineteist."

Dvas lisas, et Leningradi oblast on praeguses majanduskriisis kannatanud märksa vähem kui paljud teised Venemaa piirkonnad.

"See tuleneb suuresti sellest, et kaks kolmandikku meie tööstustoodangust tuleb moodsatest tehastest, mis pole vanemad kui kümme aastat," ütles Dvas. Ta kinnitas, et tööpuuduse tase püsib oblastis alla kahe protsendi, mistõttu mitmes valdkonnas on töökäte puudus. Ta tõi näiteks, et Slantsõ lähistel rajatakse praegu tsemenditehast, mille ehitamiseks toodi kohale 700 hiinlast.