Sikafloor® 261, Universaalne epoksüvaik, ökonoomne isetasanduv pinne, liivatatud pinne, struktuur- ja kelmepinne (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 261
on madala viskoossusega kahekomponentne tavakasutatav epoksüvaiksideaine isetasanduvaks pindamisteks, puiste- ja struktuurpinneteks ja tihendamiseks. Lahustivaba.

Kasutuskohad
Sikafloor 261
sobib pindamiseks betooni- ja tsemendipõhistele aluspindadele ruumides, kus põrandale mõjub normaalsest keskmise raskusega koormus, näiteks: 

 • tootmisruumid
 • laohallid
 • töökojad
 • garaažid ja ka laadimissillad.

Kasutatakse ka eriti püsiva puistepindena niisketes ruumides, näiteks:

 • toiduainete käsitsemise ruumid
 • pesu- ja hooldushallid
 • tööstuse tootmisruumid
 • paberi- ja tselluloositehased
 • joogitööstuses.

Värvilisi helbeid ja liiva kasutades saab teha unikaalseid välimuselt nõudlikke põrandapindu.

Omadused

 • Kõrge liivaga täituvuse aste
 • Hea keemiline ja mehaaniline vastupidavus
 • Vedelikutihe
 • Saab töödelda püstijalu
 • Lihtsalt ja kiiresti töödeldav
 • Lahustivaba  

Pindamisviisid ja materjalikulu
Isetasanduv pinne

Kruntimine
Sikafloor 156: 0,3-0,5 kg/m² (normaalselt imavatel aluspindadel)

Tasandamine
Krobelistel pindadel, nt. pärast pinna eelkäsitsemist, tuleb ebatasasused siluda põrandatasandusseguga Sikafloor 81 EpoCem või paikamistasandusseguga (teh-tud ainest Sikafloor 156, vt. tehnilist infolehte)

Isetasanduv pinne 1,5-3 mm
Segamisvahekord: 1 massiosa Sikafloor 261
1 massiosa 0,08-0,25 mm kvartsliiva
Kulunorm: 0,9 kg/m² sideainet
1,8 kg/m² pindamissegu 1 mm paksusega kihi jaoks.

Isetasanduv pinne 1,5-3 mm välimuselt nõudlikesse kohtadesse
Segamisvahekord: 1 massiosa Sikafloor 261
0,6 massiosa 0,08-0,25 mm kvartsliiva
0,2 massiosa epoksütäiteainet
Kulunorm: 1,7 kg/m² pindamissegu 1 mm paksuse kihi jaoks.

Isetasanduv pinne 1,0 mm
Segamisvahekord: 1 massiosa Sikafloor 261
0,4 massiosa epoksütäiteainet
Kulunorm: 1,6 kg/m² pindamissegu 1 mm paksuse kihi jaoks.

Liivatatud pinne, umbes 4 mm
Kruntimine
Sikafloor 156: 0,3-0,5 kg/m² (normaalselt imavatel aluspindadel)

Põhikiht
2,0 kg/m² Sikafloor 261
2,2 kg/m² 0,08-0,25 mm suurusega kvartsliiva
Liivatamine
Umbes 6,0 kg kvartsliiva suurusega 0,4-0,7 mm
Pinnalakk
Umbes 0,7 kg/m² Sikafloor 261

Tekstuurne pinne
Kruntimine Raskesti koormatavatel põrandapindadel 0,3-0,5 kg/m² Sikafloor 156.
1. laotuskiht: 0,4-0,5 kg/m² Sikafloor 261
2. laotuskiht: 0,5-0,7 kg/m² Sikafloor 261, millele on lisatud umbes 1,5-2,0% jäigastavat lisandit Extender T.

Kelmepinne
Kruntimine Sikafloor 156 0,3-0,5 kg/m² (ainult vajaduse korral).
Kelmepinne 400-500 μm:
2 x Sikafloor 261, kulunorm kihi kohta 0,25-0,3 kg/m².

Kui aluspind on normaalselt vett imav ja valmis põrandapinne hakkab saama ainult kerget koormust, võib krundiga Sikafloor 156 kruntimise ära jätta. Ebatasastel aluspindadel võib kattevõime parandamiseks lisada kuni 0,5% jäigastavat lisandit Extender T.

Heledate värvitoonide korral (nt. kollane, oranž) soovitatakse teha esimene kiht valge tooniga, et kindlustada head katvust.

Kelmepindega ei saa varjata aluspinna ebatasasusi ja mustuse kihte. Mõlemad kihid rullitakse tasaseks lühikesekarvalise mohäärrulliga.

Üldreeglina kehtib pinde katvus põhivärvuste kohta teatatud kihipaksuse korral ning aluse ja materjali temperatuuril +20 °C Muud värvitoonid, õhukesed kihipaksused ja madalad temperatuurid võivad vähendada katvust. Suureteralise liiva kasutamine isetasanduva pinde korral võib kahjustada pinde välimust.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema tugev (survetugevus vähemalt 25 N/mm²), kuiv, puhas ja vaba rasvast, õlist, mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest osakestest, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Kruntimine ja tasandamtehakse vastavalt aluse seisukorrale. Aluspinna nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm².
Pinna ettevalmistamiseks võib kasutada nt. mehaanilist lihvimist/freesimist või pritspuhastust. Niisked pinnad kaetakse kõigepealt Sikafloor -81 EpoCem pindamisseguga.
Eeltöödeldud pinnad puhastatakse enne pindamist. Lahtine liiv tuleb eemaldada. 

Segamine
Segada komponent A hoolikalt enne selle lisamist komponendile B. Lisada komponenti B õiges segamisvahekorras (A : B = 10 : 3 massiosa) komponendile A ning segada madalate pööretega trellseguriga (u. 300-400 p/min) umbes 3 minutit.
Segamine peab kestma vähemalt 3 minutit ja segamise võib lõpetada, kui segu on homogeenne. Valmissegu valataksepuhtasse anumasse ja segatakse veel lühikest aega, et tagada täielik segunemine.
Sikafloor 261 + liivasegu võib segada komponendi A pakendis.

Pealekandmine
Valmissegatud Sikafloor 261 valatakse ribana aluspinnale ja laotatakse siledaservalise või hammassiluriga soovitava kihipaksuseni
Kui kasutatakse isetasanduvat pinnet, peab värskelt peale kantud pindekihi õhumullide eraldamiseks ristsuunas ogarulliga üle rullima.
Kui kasutatakse liivatatud pindeid, puistatakse värske pindekiht alati täiesti kuiva kvartsliivaga üle nii, et pinnale jääb ainult lahtine kuiv liiv. Kui pinne on läbikõvenenud, eemaldatakse pinnalt ülemäärane liiv ja puhastatakse pind tööstusliku tolmuimejaga.
Enne pinnalaki pealekandmist soovitatakse liivakare pind kergesti üle lihvida. Selle tulemusel saadakse meeldiv viimistluspind ja materjalikulu väheneb. Pinnalakk kantakse kummisiluriga ühtlaselt peale, seejärel rullitakse üle lühikesekarvalise mohäär-rulliga, et pind niiskuks ühtlaselt ega jääks loikusid.

Tähelepanu!

 • Pinna karestamiseks võib kasutada nt. 0,1-0,6 mm suurusega kvartsliiva.
 • Kvartsliiva asemel võib liivatäitega pinnetes kasutada ka puhast looduslikku liiva.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C, kõvenenud materjal eemaldatakse ainult mehaaniliselt.

Hooldamine
Vajadusel võib Sikafloor 261 pinda ka parandada ainega Sikafloor 261. Enne parandamist tuleb pind mehaaniliselt lihvida.

Tehnilised andmed
Toode
Madala viskoossusega kahekomponentne universaalne epoksüvaiksideaine isetasanduvate pinnete, puiste- ja struktuursete pinnete ja tihenduskihtide jaoks. Lahustivaba.

Värvus
Laovärvid on kvartsihall (RAL 7032) ja helehall (RAL 7035).
Tellimisel on saadaval peaaegu kõik RAL värvitoonid. Vähesed erinevused värvustes võivad olla põhjustatud olenevalt toorainetest. Heledate (nagu nt. kollaste ja oranžide) värvitoonide korral võib seda esineda pidevalt, kui tehakse kvartsliivatäidet. UV-kiirguse ja ilmastikuolude mõju korral on epoksüvaikude korral üldine, et need ei ole stabiilsete värvitoonidega.

Tihedus (DIN 53 217)
Sikafloor 261 sideaine 1,4 kg/l
Sikafloor 261 liivatäite korral 1:1 1,8 kg/l

Survetugevus
60 N/mm² Sikafloor 261 sideaine (28 ööpäeva, +23 °C, EN 196-1)

Paindetugevus
30 N/mm² Sikafloor 261 sideaine (28 ööpäeva, +23 °C, EN 196-1)

Hõõrumiskindlus (Taber Abraser)
70 mg Sikafloor 261 sideaine (8 ööpäeva, +23 °C, DIN 53 109)

Mehaaniline vastupidavus
Sobib normaalsele ja keskmise raskusega mehaanilisele koormusele.

Temperatuuritaluvus
Kuiva soojust kuni +120 °C ja niisket soojust kuni +80 °C (ilma samaaegse keemilise või mehaanilise koormuseta).

Hooldusvärvimine
Sikafloor 261
võib pinnata ainega Sikafloor 261 mehaaniliseks karestamiseks, nt. pärast pritspuhastust.

Segamisvahekord
Sikafloor 261
: 77 massiosa komponenti A
33 massiosa komponenti B

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Töötlemisaeg
Sikafloor 261
töötlemisaeg erinevatel aluspinna ja õhutemperatuuridel:

Temperatuur +10ºC +20ºC +30ºC
Sikafloor 261 u. 50 min u. 25 min u. 15 min

Ooteajad töötluskordade vahel
Sikafloor 261
ooteajad pindamiskihtide vahel erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel: 

Temperatuur +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Sikafloor 156
minimaalne
maksimaalne
1 ööpäev
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
u. 5 tundi
1 ööpäev
Sikafloor 261
minimaalne
minimaalne
1 ööpäev
3 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
u. 5 tundi
1 ööpäev

Kõvenemisaeg
Sikafloor 261
kõvenemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Jalakäijate liiklus 3 ööpäeva 1 ööpäev 18 tundi
Kerge koormus 6 ööpäeva 4 ööpäeva 2 ööpäeva
Täielikult kõvenenud 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pakend
Eeldoseeritud 20 kg pakendid (A+B).
Suurpakendid tellimisel: komponent A 200 kg
komponent B 180 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 1 aasta.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas laos, kaitstuna külmumise eest.

Katsearuanded

 • Libedustõrje DIN 51130 kohaselt, mitmeid katsearuandeid
 • Füsioloogiline ohutus
 • Saastumisest puhastamine DIN 25 415-1 kohaselt.

Keemiline vastupidavus
Sikafloor 261
keemilise vastupidavuse tabel: 

Testitav aine 1 ööpäev 3 ööpäeva 7 ööpäeva 42 ööpäeva
Bensiin A A A B
Reaktiivmootorikütus A A A B
Kütteõli / diislikütus / kasutamata mootori-
määrdeõli
A A A A
Kõik süsivesinikud (v.a. benseen) / kasutatud mootori- ja määrdeõlid A A A B
Alkoholid (max 48% metanooli) / glükooleeter A A B B
Alifaatsed ja aromaatsed halogeensüsivesinikud ≥ C2 C C C C
Estrid ja ketoonid B B C C
Alifaatsed aldehüüdid A A A A
Orgaaniliste hapete vesilahused (kuni 10%) A A A / D B
Mineraalhapped (kuni 20%) A A A / D A / D
Anorgaanilised leelised A A A A
Anorgaaniliste mitteoksiidsete soolade vesilahused (pH 6-8) A A A A
Amiinid ja nende soolad A B C C
Orgaaniliste tensiidide vesilahused A A A A
A = on vastupidav pikaajalisele mõjutamisele, B = on vastupidav lühiajalisele mõjutamisele, C = ei ole vastupidav, D = on vastupidav, kuid pindes tekivad värvumuutused.
Muude ainete suhtes keemilise vastupidavuse kohta palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldismüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee