Põhja-Tallinnasse võib kerkida 60-korruseline kõrghoone


BNS 28.04.2009

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil Põhja-Tallinnasse Koplisse kuni 60-korruselise hoone rajamist võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise.

Kopli 35, 35a, 35d ja Sitsi 13a kinnistute planeering näeb ette 11,33 hektari suuruse maa-ala ümberkruntimise ja planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramise ühe kuni 60-korruselise ning kahe kuni kuuekorruselise elu- ja ärimaja, ühe kolmekorruselise (sealhulgas katusekorrus) ärihoone, ühe kahekorruselise lasteaia ning viie kuni üheksakorruselise korterelamu ehitamiseks, teatas Tallinna pressiteenistus.

Planeeritav maa-ala asub Kopli südames Kopli ning Sõle tänava vahelisel alal endise Balti manufaktuuri territooriumil, mis on hoonestatud lao- ja tootmishoonetega. Detailplaneeringuga hõlmatud krundid asuvad Balti puuvillavabriku hoonetekompleksi mälestiste kaitsevööndis.

Planeering sätestab muumulgas olemasolevate muinsuskaitsealuste endise Balti manufaktuuri hoonete rekonstrueerimise elu- ja ärihooneteks.

Planeeringuga kavandatav on vastavuses Tallinna linnavolikogu poolt tänavu 16. aprillil kehtestatud kõrghoonete paiknemise teemaplaneeringuga.

Teemaplaneeringus on klausel, et Sitsi mäele on lubatud Põhja-Tallinna keskust markeerima üks kõrghoone absoluutkõrgusega 210 meetrit merepinnast kui maamärk, mis viitab Põhja-Tallinna linnaosa uuele keskusele. Kui hoonet ei rajata, langeb piirkond kõrghoonete alast välja.

Rajatav kõrghoone peab olema multifunktsionaalne, hoone brutopinnast valdava enamuse peavad moodustama korterid.

Planeering näeb ette Kopli tänava poole kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehituse, viimasega liitub kavandatud kõrghoone. Kinnistu keskele on planeeritud väljak, kus jäävad domineerima võrdväärselt nii olemasolev muinsuskaitsealune tehasehoone kui ka kavandatav kõrghoone.

Kinnistu kaguossa planeeritud korterelamute kvartal on loogiliseks jätkuks Sõle tänava ääres paiknevatele elamutele ning kokkuvõttes kogu Pelguranna elurajoonile. Tehasehoonesse tulevad peamiselt avarad, kõrgete lagedega korterid, esimesele korrusele aga teenindus- ja äripinnad, mis loovad koos väljaku ja kaubanduskeskusega ühtse terviku.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul puudub Põhja-Tallinna linnaosal atraktiivne multifunktsionaalne keskus nind antud planeeringu eesmärk ongi kujundada Sitsi mäe piirkonnast selline linnaosa keskus nagu näiteks on Haabersti linnaosas Rocca al Mare piirkond.

"Tallinna üldplaneeringu põhikontseptsioon näeb ette olemasoleva hoonestusmaa kasutamise intensiivsuse suurendamist ja tühjade või puudulikult väljaehitatud alade kasutuselevõtmise ning selle detailplaneeringuga kavandatav vastab igati sellele kontseptsioonile," märkis ta.

Abilinnapea sõnul on planeeritava kõrghoone puhul tegemist linnaruumiliselt väärtusliku ja atraktiivse ehitisega, mis muudab piirkonna keskkonna kvaliteetsemaks.

Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse korraldusega 13. juunil 2007. aastal. Planeeringu koostas AS K-Projekt.

Kõrghoone arhitektuurse lahenduse saamiseks peab arendaja korraldama soovitavalt rahvusvahelise arhitektuurikonkursi.