Sikafloor® 162 N, Läbipaistev UV-kindel pinnalakk ja värvilise liivasegu (Sikafloor Terrazzo) sideaine (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 162 N
on madala viskoossusega lahustivaba läbipaistev kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Kasutuskohad

 • Sideaine hästi koormust taluvale värvilisele liivasegule-põrandakattele kihipak-sustel 6-12 mm.
 • Pinnalakk värvilisele liivasegule ja puistepindele:
  - toiduainetööstuses,
  - ravimitööstuses,
  - õlletehastes,
  - metallitööstuses,
  - transpordiettevõtete jaotuskeskustes.
 • Läbipaistev pinnatihendus ja pinnalakk kõvadele põrandakatetele (mineraalsed pinded, epoksüpinded).

Omadused

 • Madala viskoossusega
 • Lahustivaba
 • Kulumiskindel
 • Mehaaniliselt väga tugev
 • Hea tungimisvõime betooni
 • UV-kindel
 • Hõlpsalt töödeldav
 • Lühike ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
 • Pinnalakina säilitab aluse pinna struktuuri ja tekstuuri nähtavana. 

Pindamismeetodid

Värviline liivasegu:
Kruntimine
Sikafloor 156, umbes 0,3-0,5 kg/m²
Nakkekihiks vabalt puistatud 0,7-1,2 mm kvartsliiv 0,8 kg/m².

Värviline liivasegu
Segamisvahekord: 1 massiosa Sikafloor 162 N
10 massiosa värvilist liiva
Kulunorm: u. 2 kg/m² segatud segu 1 mm paksuse pindekihi kohta.
Immutamine ainega Sikafloor 162 N u. 1,0 kg/m².

Pinnalakk värvilisele liivasegule ja üleliivatatud pinnale:
Sikafloor 162 N, 0,5-0,7 kg/m², soovitud pinnakareduse kohaselt.

Pinnalakk helvestega kaetud epoksüpindele:

 • sile: 0,2-0,4 kg/m² Sikafloor 162 N.
 • struktureeritud pinnaga: 0,1-0,2 kg/m² Sikafloor 162 N (vähemalt +15 °C)
 • peene krobelisusega: 0,1-0,2 kg/m² Sikafloor 162 N (vähemalt +15 °C)
 • Kulunorm sõltub aluspinna seisukorrast ja soovitud pinnast.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Aluspinna seisukord
Aluspind peab olema piisavalt tugev (survetugevus vähemalt 25 N/mm² ja nakketu-gevus vähemalt 1,5 N/mm²) Aluspind peab olema tasane, veidi kare, tugev, kuiv (aluse pinnaniiskus maksimaalselt 4 massi%), vaba mustusest, tolmust, mureneva-test või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Pinna ettevalmistamiseks võib kasutada nt. mehaanilist lihvi-mist/freesimist või pritspuhastust.

Värviline liivasegu, pindamisalus
Ebapiisava tugevusega või nõrgalt aluspinnas kinni olevad kihid ja mustus tuleb kõrvaldada nt. pritspuhastusega või freesimisega.

Lakkimine, pindamisalus
Lakitav aluspind peab olema puhas, rasva- ja õlivaba, kuiv ja pind peab olema kõvenenud nakkekuivaks.

Segamine
Sideaine segamine
Segada komponent A hoolikalt läbi enne komponendi B lisamist. Lisada kompo-nent B õiges vahekorras ja segada aeglaste pööretega trellseguriga (umbes 300-400 p/min) umbes 3 minutit. Küllaldase läbisegamise tagamiseks valada valmisse-gu puhtasse nõusse ja segada veel korraks läbi.

Värvilise liivasegu segamine
Liivasegu annustatakse sundsegurisse eelnevalt. Pöörlevasse segurisse lisatakse aeglaselt valmissegatud sideaine, mida seejärel segatakse veel 3 min. Segamine lõpetatakse, kui on saavutatud sideainega ühtlaselt niiskunud segusegu.
Segamist võib teha ka nii, et lisada liivasegu lakiga aeglaste pööretega trellseguriga või seguriga segades. Jätka segamist, kuni on saavutatud homogeenne ja side-ainega ühtlaselt niiskunud segu.

Puhta läbipaistva laki segamine
Sikafloor 162 N on valmis pealekandmiseks puhta läbipaistva lakina vahetult pä-rast sideainega segamist (vt. punkti “Sideaine segamine”).

Struktureeritud, veidi krobelise laki segamine
Valmissegatud sideainesse lisatakse segades umbes 1-2% pürogeenset silikageeli (nt. Wacker HDK N 20 või Cab-O-Sil M5). Veidi krobelise lakkimise jaoks lisatakse segamisel 3% 100-300 μm suurusega klaaskuule. 

Pealekandmine
Värviline liivasegu, kruntimine
Kruntimiseks kasutatakse ainet Sikafloor 156. Et saavutada aluspinna ühtlane niiskumine, tuleb krunt tugevasti aluspinda sisse harjata. Krundikiht liivatatakse lahtiselt 0,7-1,2 mm suuruse kvartsliivaga. Liigne kvartsliiv eemaldatakse pärast kõvenemist.

Värviline liivasegu
Valmis värviline liivmass kantakse peale suurtele aladele laotusseadmega. Väikestes kohtades võib kasutada nt. hammassilurit. Lühikese ooteaja järel (umbes 10-15 min) on pind hõõrumiseks valmis. Pinda hõõrutakse mehaaniliselt plastpinhõõrukiga. Väikesed alad ja keerukad kohad, nagu nurgad, servad ja eendid hõõrutakse plastpinnaga siluriga käsitsi.
Pärast kõvenemist küllastatakse/immutatakse ainega Sikafloor 162 N. Pinna külastamine tehakse terassiluriga, mis samal ajal eemaldab pinnalt hõõga lahtikistud osakesed.

Pinda viimistletakse lakkimisega. Sideaine kantakse kummisiluriga pinnale ja rullitakse ristisuunas lühikesekarvalise mohäärrulliga tasaseks.

Soovitusi erinevatele pinna tihendamise rakendustele

Üleliivatatud pinna kattelakk
Valmissegatud sideaine valatakse triipudena aluspinnale, laotatakse kummisiluriga tasaseks ja rullitakse lühikesekarvalise mohäärrulliga ühtlaseks.

Pinnalakk siledaks pinnatihendamiseks
Valmissegatud sideaine valatakse triipudena aluspinnale ja rullitakse lühikesekarva-lise mohäärrulliga ühtlaseks.

Pinnalakk struktureerituna, veidi karedaks pinnatihendamiseks
Valmissegatud sideaine valatakse triipudena aluspinnale ja laotatakse lühikesekar-valise mohäär- või vahtplastrulliga ühtlaseks. Soovitavast pinnastruktuurist sõltuvalt võib pinda tekstureerida nt. mustrirulliga.

Arvestatavaid riske
Sellise läbipaistva pinnalaki kihi tegemisel, mille materjalikulu on suur (umbes 0,7-1,0 kg/m²), või pärast selle kõvenemist, võivad tekkida piimjad loigud või pinnad. 

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C
 

Tehnilised andmed
Toode
Mittekolletuv madala viskoossusega värvitu kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Värvus
Selge, läbipaistev UV-kindel (UV-kiirgusele ja ilmastikuoludele vastuvõtlikud epoksüvaigud ei ole tavaliselt värvuspüsivad.)

Tihedus
Umbes 1,1 kg/l (DIN 53 217)

Shore D kõvadus
Umbes 80 (7 ööpäeva, +23 °C, DIN 53 505)

Kulumiskindlus
Umbes 47 mg (Taber Abraser) (8 ööpäeva, +23 °C, DIN 53 109)

Survetugevus
85 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)

Paindetugevus
20 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus
Minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C (siiski vähemalt 3 °C kõrgemal kaste-punktist). Maksimaalne suhteline õhuniiskus 80%.

Segamisvahekord
Sikafloor 162 N: 75 massiosa komponenti A
25 massiosa komponenti B

Töötlemisaeg
Sikafloor 162 N
töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhutemperatuuridel: 

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 162 90 min 50 min 30 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 162 N ja Sikafloor 156 ooteajad erinevate kihtide vahel: 

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 156
minimaalne
maksimaalne
24 tundi
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
umbes 5 tundi
1 ööpäev

Sikafloor 162 N
minimaalne
maksimaalne

2 ööpäeva
4 ööpäeva

24 tundi
2 ööpäeva
12 tundi
1 ööpäev

Kõvenemisajad
Sikafloor 162 N
kõvenemisajad: 

  +10 °C +20 °C +30 °C
Jalakäijate liiklus 2 ööpäeva 24 tundi 12 tundi
Kerge koormus 5 ööpäeva 3 ööpäeva 2 ööpäeva
Täiskoormus 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pinnatavus
Sikafloor 162 N
peale võib pinnata kõikide Sikafloor epoksüvaikudega tempera-tuuridel üle +10 °C. Enne pealekandmist peab Sikafloor 162 N olema kõvenenud täiesti nakkekuivaks. 

Pakend
10 kg (komponent A+B), 180 kg tünn (komponendid A ja B, mõlemad omaette tünnis).

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 2 aastat.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest. 

Keemiline vastupidavus
Sikafloor 162 N
keemilise vastupidavuse tabel:

Testitav aine 1 ööpäev 3 ööpäeva 7 ööpäeva 42 ööpäeva
Bensiin A / D  A / D  A / D 
Reaktiivmootorikütus  A / D  A / D 
Kütteõli / diislikütus / kasutamata mootori- ja määrdeõli 
Kõik süsivesinikud (v.a. benseen) / kasutatud mootori- ja määrdeõlid  A / D 
Alkoholid (max 48% metanooli) / glükooleeter  B / D 
Alifaatsed ja aromaatsed halogeensüsivesinikud ≥ C2 
Estrid ja ketoonid 
Alifaatsed aldehüüdid 
Orgaaniliste hapete vesilahused (kuni 10%) 
Mineraalhapped (kuni 20%) 
Anorgaanilised leelised 
Anorgaaniliste mitteoksiidsete soolade vesilahused (pH 6-8) 
Amiinid ja nende soolad 
Orgaaniliste tensiidide vesilahused  A  / D

A = on vastupidav pikaajalisele mõjutamisele, B = on vastupidav lühiajalisele mõjutamisele, C = ei ole vastupidav, D = on vastupidav, kuid pindes tekivad värvuse muutused. Muude ainete suhtes keemilise vastupidavuse kohta palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (komponendid A ja B). Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras. Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetegaseotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee