Pirita linnaosa saab 12 miljonit maksva tervisespordihoone


Pressiteade 22.04.2009

Tallinna Linnavalitsus kiitis oma tänasel istungil heaks linna välisprojektide prioriteedid Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlemisel.

Vastavalt meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimustele ja investeeringute kava koostamise korrale, on üheks prioriteediks võetud ka tervisespordihoone ehitus Pirita Spordikeskuse multifunktsionaalseks arendamiseks.

Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul on see ühe pikema teekonna esimene samm: "Kindlasti ei piirdu Pirita Spordikeskuse areng vaid tervisespordihoone püstitamisega, seal tegutsevad inimesed on teinud väga head tööd spordielu edendamiseks Pirital ning ehkki esialgu võivad tunduda Spordikeskuse arenguga seotud ideed pompöössed, näitab kasvõi see esimene samm, et ühel hetkel saab Pirita linnaosas olema kompleksselt lahendatud spordi –ja vabaajakeskus." Terik nendib, et Pirita Spordikeskuse arendamine pole vaid piritalaste huvides, kuna siinseid sportimisvõimalusi kasutavad kogu linna elanikud. "Uus tervisesportlastele rajatav hoone saab olema oluline lisaväärtus tervele linnale," lausub Terik

Pirita Spordikeskuse juhataja Aavo Aunroos leiab, et tervisespordihoone rajamine mõjutab eelkõige sportlaste käekäiku, kes saavad sellega märgatavalt paremad tingimused. Aunroosi sõnul saavad uues hoones koha nii uisu –kui suusalaenutuspunktid, samuti on hoonesse planeeritud riietusruumid, saunad ja kohvik. "Maja on mõeldud ikkagi sportlastele ja klubidele – oleme planeerinud, et siin saaksid tegutseda Jaak Mae suusakool ning ka loodav Pirita aerutamisklubi," sõnab Aunroos. Küsimusele, millal kopp maasse lüüakse, Aunroos veel vastata ei tihka. "Ei taha jah praegu veel midagi ära sõnuda, ootame ära ka riigi seisukoha," lisab spordikeskuse juhataja. "Oleme õnnelikud Tallinna linna toetuse üle ja et linn elanike tervisest hoolib."

Meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" eesmärgiks on avaliku linnalise ruumi arendamine, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamine ja keskuste ning tagamaa parem funktsionaalne sidustamine. Maksimaalne toetusmäär on 85% projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Erinevad linnaametid esitasid välisprojektide osakonnale kokku 13 projektiideed. Välja valitud nelja projekti seas oli ka Pirita Spordikeskuse tervisespordihoone ehitus, mis on esimeseks etapiks spordikeskuse multifunktsionaalsel arendamisel. Kavandatava hoone kogumaksumuseks kujuneb projektikohaselt 12,3 miljonit krooni, millest omafinantseering on 15%, ehk 1,8 miljonit ning ülejäänud osa kaetakse EL-i struktuurtoetustega.