Sõnajalad plaanivad Toila valda 500-megavatist tuuleparki


BNS 22.04.2009

Perekond Sõnajala firma Roheline Elekter AS kavandab Ida-Virumaale Toila valda 500-megavatise võimsusega tuuleparki.

Sirgala tuulepargi maa-ala määramiseks Konju külas algatas Toila vallavalitsus möödunud nädalal teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), selgub Ametlikest Teadaannetest.

Vald algatas KSH, kuna tegemist on olulise ruumilise mõjuga objektiga, planeering ulatub suurele territooriumile, hõlmab kaevandatud ja rekultiveeritud alasid ning muudab kehtivat üldplaneeringut.

Arendaja Rohelise Elektri juht on Krediidiinfo andmeil Oleg Sõnajalg, ettevõtte nõukokku kuuluvad Viivi Sõnajalg, Siiri Sõnajalg ja Andres Sõnajalg.

Roheline Elekter kuulub laia profiiliga ärimeeste Oleg ja Andres Sõnajala juhitavale firmale Eesti Elekter AS. Eesti Elektri ainuomanikuks on ajakirjanduse andmeil Viivi ja Siiri Sõnajala ema Elvi Maripuu firma OÜ Dynastia.

Varasema info kohaselt planeerivad Sõnajalad mitmeid tuuleparke üle Eesti läbi mitme erineva firma.