Investeering veepuhastusjaama tõstab Toilas vee hinda


BNS 22.04.2009

Ida-Virumaal asuva Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgi tõuseb vee hind veepuhastusjaama tehtava investeeringu tõttu 2021. aastaks 60 kroonini kuupmeetrilt, kirjutas Põhjarannik teisipäeval.

Toila vallavanema Tiit Salvani sõnul näeb vallavolikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ette tiheasustusalade - Toila ja Voka - veevõrgu ajakohastamise.

"Esiteks peame hakkame vett kloriididest ja radionukleiididest puhastama, mis eeldab veepuhastusseadmete soetamist. Teiseks vajavad olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorud rekonstrueerimist ning kolmandaks näeb kava ette torude viimise võimalikult rohkemate elanikeni," selgitas ta.

Selleks vajaliku investeeringu kogumaksumus on suurusjärgus 130 miljonit krooni. Tuge loodab vald saada keskkonnainvesteeringute keskuselt või ühtekuuluvusfondilt.

Salvani sõnul on projekt jätkusuutlik ja majandab end ise ära, ent investeeringuid vee praeguse hinnaga katta ei suuda.

Seetõttu võibki aastaks 2021 vee hind Toilas koos vee puhastamise ja kanaliseerimisega tõusta praeguselt 24 kroonilt kuni 60 kroonini kuupmeetri eest.

"Euroopa Liidu direktiivi järgi ei tohi kulutused veele ületada nelja protsenti leibkonna sissetulekust. Prognooside kohaselt jääks meie 60-kroonine hind 3,5 protsendi piirimaile," märkis Salvan.

Toila ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava viiakse ellu aastani 2014.