Laste Turvakeskus laieneb


Pressiteade 21.04.2009

Neljapäeval, 23. aprillil kell 11 asetab Tallinna linnapea Edgar Savisaar nurgakivi Tallinna Laste Turvakeskuse uuele hoonele aadressil Nõmme tee 99, kus saavad ajutise elupaiga kümme sõltuvusprobleemiga poissi.

"Uus valmiv 10-kohaline keskus parandab oluliselt turvakeskuse tingimusi sõltuvusprobleemidega laste abistamisel ja loob võimaluse lapsi vastu võtta kaks korda aastas senise ühe korra asemel," ütles keskuse juht Erki Korp.

Nõmme tee 99 asuvasse laste turvakeskusesse satuvad noored, kelle suhe alkoholi, narkootikumide või toksiliste ainetega on juba väga tõsiseks muutunud. Suuremal osal saabunud lastest on alkoholiprobleemid, umbes kolmandik on narkosõltlased, aga järjest rohkem on levimas segatarbimine. Erki Korbi sõnul on kõige raskem aidata toksikomaane, kes nuusutavad liimi või lahusteid.

Enamasti jõuavad lapsed keskusesse pärast kahenädalast ravikuuri lastehaigla sõltuvushäirete osakonnas. Töö probleemsete lastega kestab keskuses 10-12 kuud, praegu algab rehabilitatsiooniprogramm juulis-augustis ja lõpeb suve hakul, uue osakonna valmimisel saab aga lapsi vastu võtma hakata ka talvel. Sõltuvusprobleemidega lapsi on Tallinnas umbes 600.

Võõrutusprogrammi jooksul on keskus lastele üpris kinniste ustega koolkoduks. Noored elavad kahekohalistes tubades ja õpivad üldise õppekava alusel. Eesti lastele viivad õppetöö läbi Ristiku Põhikooli pedagoogid ja vene lastele Karjamaa Gümnaasiumi õpetajad.

Keskuses on tööl kolm ka psühholoogi.

Laste Turvakeskuse laiendust hakkab ehitama Facio Ehituse AS, ehitusmaksumuseks on planeeritud 5,7 miljonit krooni.

Juurdeehitus valmib oktoobrikuus.