Tartu: linn on Ahhaa ehitushanke puhul vale adressaat


BNS 21.04.2009

Tartu linnavalitsuse hinnangul on Merko Ehitus valinud linna näol vale adressaadi, nõudes teaduskeskuse Ahhaa ehitusmaksumuse kahanemise tõttu Tartu linnalt uue hanke korraldamist.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder rääkis BNS-ile, et Tartu linnavalitsus arutas teisipäeval Ahhaa teaduskeskuse ehitushanke kohta saadetud Merko kirjaga seonduvat ja leidis, et ettevõte on selle ekslikult linnale adresseerinud.

Mölder märkis, et ei tea, kas Merkole vastuseks koostatud kiri on juba allkirjastatud, kuid selle sisu on lakooniline.

Möldri sõnul seisab Merkole koostatud vastuses, et ettevõtte saadetud kirja adressaat on Tartu linna näol vale, kuna hankija ei ole mitte linn, vaid Sihtasutus Ahhaa Teaduskeskus.

"Aga kui linna arvamust tahetakse teada, siis Ahhaa on väga korrektselt käitunud," lausus ta. "Ahhaa on käitunud riigihanke seaduse sätete ja mõtete kohaselt."

Möldri sõnul pole Merkol uue hankemenetluse korraldamise nõudmiseks mingit sisulist ega õiguslikku alust.

"Kui viia see [juhtum] õiguslikule tasandile, siis hankemenetlus viiakse läbi selle eesmärgiga, et hankeleping sõlmida," selgitas ta. "Kui on olemas hankeleping ja kui on asutud seda täitma, siis selle lõpetamine ei ole lihtsalt sedasi, et hankijal tuleb pähe ja et ta ühepoolselt lõpetab selle lepingu ära. Selline käitumine saab kõne alla tulla ainult juhul, kui teine pool on lepingut oluliselt rikkunud, mida antud juhul töövõtja ei ole teinud."

"Ehk siis viide sellele uue hanke korraldamisele on selles mõttes pigem Merko poolt emotsionaalne ja jääb küsitavaks, et mis on nende tegevuse eesmärk," lisas Mölder.

Tartu Postimees kirjutas teisipäeval, et Merko Ehitus nõuab äsja teaduskeskuse Ahhaa ehitusmaksumuse kahanemisest teatanud Tartu linnavalitsuselt uut konkurssi ja pakub veel odavamat hinda.

2007. aasta lõpus tegi toonane Linnaehitus, praeguse ärinimega Nordecon Ehitus, Ahhaa ehitushankel parima, 211,3 miljoni kroonise pakkumise, praegu aga nõustus ajalehe andmeil tegema töö ära 167,4 miljoniga. Merko Ehitus jäi sel hankel alla.

Päev pärast teadet ehitushinna alandamise kohta sai Tartu kirja Merko Ehituse juhatuse esimehelt Tiit Robenilt. Robeni hinnangul on linn avanud teaduskeskuse ehituse konkursil Nordecon Ehitusega uue läbirääkimiste vooru, et muuta hankelepingut.

Roben leiab riigihangete seadusele toetudes, et seoses senise lepingu muutmisega tuleks korraldada uus hankemenetlus.

Merko Ehitus tegi koos kirjaga ka linnavalitsusele pakkumise, et on valmis teaduskeskuse ehitama 160 miljoni krooniga ehk 7,4 miljonit krooni odavamalt kui Nordecon Ehituse viimane pakkumine.

Merko Ehitus pöördus märgukirjaga ka riigihangete ametisse. Roben ütles ajalehele, et sõltuvalt riigihangete ameti otsustest kaalub Merko Ehitus oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumist.