Ühing soovib 600-megavatisele reservjaamale konkursi


BNS 21.04.2009

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ) soovib praegu plaanitava 600-megavatise põlevkivil baseeruva reservtootmisüksuse ehitamiseks avalikku konkursi reservvõimsuse katmiseks ka kõigile teistele osapooltele.

EJKÜ esitas oma ettepaneku teisipäeval riigikogu majanduskomisjonile, kes viibis väljasõidul Väo elektrijaamas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas rääkis BNS-ile, et EKJÜ tegi muuhulgas ettepaneku rajada reservjaam Kohtla-Järvele, kuna seal on lähemal põlevkivikarjäärid, jaama soojusvõimsust saaks kasutada linna kütmiseks ja samuti asuks seal lähemal Püssi kanti kavandatav Estlink 2 merekaabli algusosa.

Klaasi sõnul tasuks ühingu ettepanekut kaaluda.

EJKÜ juhatuse esimehe Tiit Rahkema sõnul on praegu põhiliseks probleemiks energiaturu regulatsioonide jäikus, mis ei aita pikemas perspektiivis kaasa valdkonna arengukavades sõnastatud strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

"Meie eesmärgiks on pakkuda majanduskomisjoni esindajatele välja häid lahendusi, mille abil tagataks turul võrdsed võimalused ka väiksematele energia- ja soojusettevõtjatele," lausus Rahkema.

EJKÜ esindajad plaanivad arutada kohtumisel võimalusi konkurentsiameti tegevuse kiirendamiseks hindade kooskõlastamisel ning energiaturu avamiseks võimalike energiasektorisse investeerijate huvi suurendamiseks.

Samuti püütakse leida ühist mõistmist kodumaiste kütteressursside kättesaadavuse parandamise ja turule sisenejatele CO2 kvoodi eraldamise teemal.

Kaugkütte ühingusse kuulub 58 ettevõtet, kes hõlmavad 56 protsent sooja- ning kaheksa protsent elektriturust.

Väo elektrijaam alustas tegevust tänavu kevadel. Jaama soojusenergia moodustab ligikaudu 30 protsenti Tallinna Kütte poolt müüdavast soojusenergiast.

Investeering Väo Elektrijaama ulatus 1,14 miljardi kroonini.