Tallinn algatab Astangu suurarendusele hindamise


BNS 21.04.2009

allinn otsustas algatada Astangule plaanitavale ligi 80 hoonet hõlmavale kinnisvaraarendusele keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Kokku on arendajatel kavas rajada üle 100.000 ruutmeetri suletud brutopinda ning üle 1000 parkimiskoha, selgub Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Linnavalitsus kavatseb kolmapäeval algatada Paldiski maantee äärsete Astangu asumi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja koos sellega KSH, kuna arendjad kavandavad äri- ja tootmishooneid väärtusliku maastiku ja kõrghaljastusega piirkonda.

Planeeringu eesmärgiks on Haabersti linnaosas asuvate Paldiski maantee 241, 241d, 243a kinnistutele ja riigi reservmaale Paldiski maantee 243d ehitusõiguse määramine 15 kuni neljakorruselise ärihoone ning 63 kuni neljakorruselise äri-ja tootmishoone ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 20,55 hektarit. See on valdavas osas paepealne tühermaa, kus hoonestus puudub.

Paldiski maantee 241 ja Paldiski maantee 241d omanikeks on Tallinna linn ja OÜ BRT Invest. Paldiski mnt 243a omanikuks on AS Favorte.

AS Favorte kavandab varasema info kohaselt sealsamas asuvale Paldiski maantee 243b kinnistule 11 hoonet. Ka sellele detailplaneeringule algatas linn keskkonnamõju hindamise.

Piirkonnas asub ka Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi meteoroloogiline radar, mille Tallinn kohustab arendjal ümber paigaldama neljakorruselise hoone katusele või millele tuleb ehitada radaritorni pikendus.