Emajõe äärde planeeritakse paadisadamat ja tanklat


Pressiteade 16.04.2009

Emajõe äärde plaanitakse tanklaga paadisadamat Linnavalitsuse istungil kiideti heaks Tartu Sõpruse silla paadisadama detailplaneeringu eskiislahendus, millega kavandab linn Emajõe äärsele alale uut paadisadamat ning veesõidukite tanklat.

Planeeritava ala pindala moodustab ligikaudu 4,5 hektarit ning asub Karlova linnaosas Emajõe äärsel alal Sõpruse silla vahetus läheduses. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-alale paadisadama ning veesõidukite tankla kavandamine.

Eskiislahenduse järgi on alale määratud ehitusõigus kuni 40-le alusele mõeldud paadisadama, maksimaalselt 250 m²-se sadamahoone ning kuni 150 m² -se ehitusaluse pindalaga tanklarajatise püstitamiseks.

Juurdepääs sadamale ja tanklale on planeeritud mööda Rebase tänavat ja nende teenindamiseks on ette nähtud 14 parkimiskohta.

Abilinnapea Margus Hanson selgitas, et algupäraselt plaaniti tanklat ehitada otse Sõpruse silla alla, et ka autodel oleks tanklale kerge ligipääs, kuid keskkonna- ja liiklusspetsialistid ei olnud sellega nõus.

"Eskiisi järgi tuleks nüüd tankla hoopis Rebase tänava lõppu, et ka autod seal tankida saaks, sest ilmselt ainult paatide teenindamine ennast ära ei tasuks," märkis Hanson.

Detailplaneeringu koostaja on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond korraldab detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 23. aprillil 2009. a kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis.