Tallinna kesklinna võib tulla uus äri- ja büroohoone


BNS 15.04.2009

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäeval kesklinnas aadressil Tatari 51 asuva kinnistu detailplaneeringu koostamise; planeering näeb ette äri- ja büroohoone rajamise.

Kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ja määrata ehitusõigus 0,81 hektari suurusele maa-alale kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjast.

Ärihoone on plaanis ehitada erineva kõrgusega osadest. Selle esimesele korrusele tulevad äriruumid ja järgnevatele korrustele bürood.

Planeeringu koostamise lisanõuded kehtestavad kavandatava hoone kõrguseks maksimaalselt 44,5 meetrit merepinnast.

Krundile planeeritakse kokku 165 parkimiskohta, samuti on kavas kinnistu heakorrastada ja haljastada.

Praegu asub kinnistul asfaltkattega parkla ja ühekorruseline kaubandushoone, mis on osa Lõunakeskusest. Planeeritavast maa-alast läänes asuvad endised Lutheri vineeri- ja mööblivabriku arhitektuurimälestisteks tunnistatud hooned.

Kinnistu detailplaneeringu algatamist taotles möödunud aastal selle omanik OÜ Vindor Holding.

Lisaks algatas linnavalitsus istungil samuti Tallinna kesklinnas asuva Luise 32 kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärk on muuta kinnistu sotsiaalmaa sihtostarve äri- ja elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus äriruumidega kuni viie maapealse ja kahe maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.

Hoone esimesele korrusele tulevad äriruumid, teistele korrustele on kavandatud kuni 16 korterit. Krundile on plaanitud kokku 26 parkimiskohta.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 hektarit. Kinnistu kuulub Eesti Juudiusu Kogudusele, kes taotles ka 2007. aastal planeeringu koostamise algatamist. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus anti tänavu veebruaris OÜ-le Luise Süda.