Tallinnasse võib kerkida mitu kõrget äri- ja elumaja


BNS 14.04.2009

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval kehtestada Mustamäel asuva Mustamäe tee 24 kinnistu detailplaneeringu ja vastu võtta Kadriorus asuva Pronksi 6a kinnistu planeeringu, mis näevad kumbki ette ärihoone rajamise.

Mustamäe tee 24 kinnistule kavatseb Susi Kinnisvara OÜ ehitada seitsmekorruselise ärihoone. Planeeritava maa-ala suurus on 0,7 hektarit, lisaks ärihoonele on plaanis rajada ka kolmekorruseline parkimismaja.

Praegu paikneb kinnistul kolmekorruseline ärihoone, kus Mustamäe tee poolsel küljel asuvad kauplused ja büroopinnad ning krundi sisemuses madalam laohoone. Planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse osaliselt Mustamäe tee äärne büroohoone maht, ülejäänud osa vanast hoonekompleksist lammutatakse.

Pronksi tänav 6a ja selle lähiala detailplaneering näeb ette kuuekorruselise ärihoone rajamise 0,4 hektari suurusele maa-alale. Planeeringuga on kavas liita Pronksi tänav 6, 6b ja 6c kinnistud, määrata moodustuvale krundile kasutustingimused ja ehitusõigus kuni kuuekorruselise äriruumidega elamu ehitamiseks ning Pronksi tänav 4 äriruumidega elamule korruse peale ehitamiseks.

Planeeringu järgi ei tohi kavandatava hoone olla kõrgus olla enam kui 24 meetrit merepinnast. Ka peab arendaja planeeringu kohaselt säilitama Pronksi tänava ääres kasvavad puud ja määrama haljastuse rajamiseks nõue koostada haljastusprojekt.

Pronksi 6a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamist taotles OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo.

Lisaks kavatseb linnavalitsus istungil kehtestada Kadriorus aadressil J. Kunderi põik 4-8 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu, millega kavandati 0,6 hektari suurusele maa-alale krundipiiride muutmise teel kolm krunti ja määrati ehitusõigus kahe kuni viiekorruselise ja kuni kuuekorruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Planeeringu algatamist taotles AS Renassa Haldus.