Riik täpsustab maanteetrassi Jõhvi ja Narva vahel


BNS 13.04.2009

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke teemaplaneeringu koostamiseks, millega täpsustatakse Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori ja määratakse Narva ümbersõidu trassikoridor.

Ida-Virumaa planeeringut täpsustava planeeringu eesmärk on Tallinn-Narva maantee trassi asukoha täpsustamine ja vastavusse viimine esimese klassi maanteele esitatavatele nõuetele kilomeetritel 163,2 - 208,8.

Lisaks on eesmärgiks Jõhvi põhja- ja idapoolse ümbersõidu ning Sillamäe ümbersõidu trassi asukoha valik variantide võrdluse teel ning Vodava-Riigiküla ehk Narva ümbersõidu trassi koridori valik, sealhulgas silla asukoha täpsustamise ja piiripunkti rajamiseks vajaliku maa-ala määramisega.

Hankele saab pakkumisi esitada kuni 3. juulini. Hankeleping kestab juulist kuni 2010. aasta detsembrini.