KMH: Maardu graniidikaevanduse mõjusid saab leevendada


BNS 13.04.2009

Äsjavalminud Maardu graniidikaevandamise keskkonnamõju hindamise aruande (KMH) kohaselt on kaevandamise keskkonnamõju piiritletav ning negatiivset mõju on võimalik viia kehtivate keskkonnanormide piiresse.

Samas on keskkonnaeksperdil raske hinnata, kas tootmine jääb pärast vajalike keskkonnameetmete rakendamist veel rentaabliks, selgub AS-i Maves koostatud aruandest.

Aruanne märgib, et graniidi kaevandamisel plaanitud mahus ei ole võimalik vältida suurenevast transpordikoormusest tulenevaid häiringuid. Samuti on oluline keskkonnamõju tootmisel ja transpordil tekkiv tolm ja müra.

Neid mõjusid on aruande kohaselt võimalik leevendada, kuid nad kaasnevad vältimatult killustiku tootmisega igas asukohas.

Olulist mõju põhjaveele on võimalik vältida ja avariide riski minimiseerida, selgub aruandest.

Keskkonnamõju hindamise aruande koostanud ekspertide hinnangul on graniidi kaevandamise näol tegemist unikaalse ettevõtmisega, mida ei saa ühes etapis lõpuni läbi projekteerida.

"Graniidi kaevandamise kava täienes ja arenes keskkonnamõju hindamisega samaaegselt. Ebaselge on, milliseks kujuneb tegelik tootmismaht," märkisid keskkonnamõju hindajad.

"Näiteks on maksimaalse tootmismahu juures ilma leevendusmeetmeteta tehtud õhusaaste prognoos halb. Prognoos oleks tunduvalt parem väiksema killustiku tootmise mahu juures. Väiksemate tegelike tootmismahtude korral vähenevad ka transpordist tulenevad häiringud."

Leevendus- ja kompenseerimismeetmete täpsem planeerimine saab aruande kohaselt toimuda järgmises etapis.

2004. aastal loodud OÜ Maardu Graniidikaevandus taotleb maavara kaevandamise luba eesmärgiga kaevandada kristalliinset ehituskivi ehk graniiti Maardu graniidimaardlas.

Ettevõte soovib kaevandada 1167,28 hektari suurusel mäeeraldisel, maksimaalne aastane kaevandamise maht on ligi 4,5 miljonit kuupmeetrit.

Luba taotleb arendaja 30 aastaks.

Taotletav Maardu II graniidikaevanduse mäeeraldis paikneb Harjumaal Jõelähtme valla ja osaliselt Maardu linna territooriumil, Tallinn-Narva maanteest valdavalt põhja pool. Kaevanduse mäeeraldis jääb Ülgase, Rebala, Kallavere ja Võerdla külade territooriumile. Mäeeraldise idapiir läbib Rebala küla

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi on graniidi kaevandamine olulise keskkonnamõjuga.

"Graniidikaevanduse rajamine ja graniidi kaevandamine on Eestile täiesti uus ettevõtmine ja seepärast on kaevanduse kavandamine ja selle keskkonnamõju hindamine unikaalne," märgib Maardu graniidimaardla keskkonnamõju hindamise vahearuanne.

Maardu graniidikaevanduse KMH avalik arutelu toimub 5. mail Jäelähtme rahvamajas.