Tallinna linnahalli operaatoriks võib saada USA firma


BNS 08.04.2009

Tallinna linnavõim võib linnahallile seada 99 aastaks hoonestusõiguse USA ettevõtte Tallinn Entertainment LLC kasuks, kes plaanib linnahalli renoveerida enam kui miljardi kroonise investeeringu abil.

Kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse istungil vastu võetud ja volikogule edasi saadetud otsuse kohaselt saab abilinnapea Taavi Aas volituse sõlmida kokkulepe läbirääkimiste alustamiseks, mille tulemusel arendab USA firma linnahalli ja selle lähiümbruse ala konverentsi- ja meelelahutuskeskuseks.

Tehingu eesmärgiks on rajada tipptasemel integreeritud messi-, konverentsi-, meelelahutuse ja vabaaja keskus, säilitades samas linnahalli ala kinnistutel paiknevate ehitiste kultuurilise väärtuse, selgub kokkuleppe materjalidest.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul on projektile seatud muinsuskaitsealased piirangud, mis puudutavad eelkõige linnahalli välimust, suurt saali ning fuajeed. Arendajal ei ole lubatud linnahalli ehituslikul väljaspoole laiendada.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul on tegemist investeeringuga, mida võib julgelt nimetada miljardiprojektiks, isegi kui tegelikult ulatub projekti investeering kaugelt üle miljardi.

Praeguse kava kohaselt peaks renoveeritud linnahall valmima 2011. aastaks, mil Tallinn on Euroopa kultuuripealinn.

Ülejäänud osa arendusprojektist, mis sisaldab hotelli ehitust, erinevaid toitlustus- ja meelelahutusasutusi, kuni 3000 parkimiskoha rajamist, keskuse ühendamist bussi- või trammiliini abil sadamaterminalidega ning oma sadama ehitamist, peaksid järgnema edasistel aastatel.

Tallinn Entertainment kohustub ehitustööde käigus eelistama Tallinnas tegutsevaid kohalikke ehitusettevõtjaid ja hankijaid.

Tallinna linnavõim võtab endale projektiga kohustuse kindlustada arendajale võimalus minibussiliini või shuttle-teenuse rajamiseks ning toetab kõnnitee ehitamist hoonestusõiguse ala ning Tallinna vanalinna vahel.

Taavi Aas ütles linnavalitsuse pressikonverentsil BNS-i küsimusele vastates, et leping jätab osapooltele läbirääkimisteks aega ligi aasta.

"Meie huvides on, et mida varem, seda parem," märkis abilinnapea. Tema sõnul oleks hea, kui linnahalli renoveerimisega saaks alustada veel sel aastal, kuid linnahalli lähiala ümberehitusega saaks detailplaneeringute koostamise vajaduse tõttu kõige varem alustada 2010. aasta poole peal.

Kokkuleppe sõlmimise korral sulgeb linn jäähalli sel kevadel, linnahalli kontserte ja muid üritusi püütakse jätakata kuni aasta lõpuni.

Tallinn ja USA firma on välja töötanud kaks hoonestusõiguse eest tasumise varianti. Esimese variandi kohaselt saab linn tehingu toimumise ajal kuni 40 miljonit krooni ja hoonestusõiguse perioodil aastatel 5-99 iga-aastaselt kuni 10 miljonit krooni.

Teise variandi kohaselt looksid osapooled ühisettevõtte ja Tallinna linn hakkaks saama hoonestusõiguse tasu ja tulu Tallinn Entertainmenti majandustegevusest.

Läbirääkimised Entertainment LLC ühe osaniku Ronald S. Lauderiga linnahalli rekonstrueerimise projekti üle algasid Savisaare sõnul ligi aasta tagasi.

Pärast seda on Eestis käinud kaks ekspertkomisjoni USA-st, et uurida linnahalli juurde kuuluvaid kinnistuid ning Eesti ehitusturu seisu. Ka tänavu maikuus on Eestisse oodata Ameerika firma delegatsiooni.

Savisaare sõnul tahtis linn koostööprojektile alla kirjutada juba mõned kuud tagasi, kuid toona oli osapoolte vahel mitmeid vaidluskohti seoses ehituslike piirangutega ning kõhklusi seoses majandusliku olukorraga.

2007. aastal USA-s asutatud Tallinn Entertainment LLC eesmärgiks on tuua Eestisse suures ulatuses meelelahutust, majutusvõimalusi ja kultuuriüritusi, sealhulgas luksushotelle, meelelahutusasutusi, muusikat ja kunsti.

Ettevõtte omanikud on võrdsetes osades RSL Capital, GF Capital Management & Advisors ja Remi International.

RSL Capital kuulub kunstikogujale ja filantroobile Ronald S. Lauderile, kes on Kesk-Euroopa teleringhäälingu Central European Media esimees ning iluäri Estee Lauder enamusaktsionär ja juhtaja.

GF Capital Management & Advisors on investeerimisühing, mis teeb investeeringuid erinevatesse tööstusharudesse, sealhulgas meedia ja meelelahutus, tuntud kaubamärgiga tarbekaubad ning meedia ja telekommunikatsiooni tarkvara.

Remi International on finantsnõustamise teenust osutav äriühing, mille enamusaktsionär on Eestis sündinud ja kasvanud Roman Pipko. Pipko on osalenud juristi ja pankurina nii Kesk- kui Ida-Euroopa äritegevuses ning nõustanud erinevaid tehinguid ka Eestis.