Mereäärsete laskealade mõju lisauuringud valmivad aprillis


BNS 08.04.2009

Kaitseministeeriumi tellitud mereäärsete laskealade võimalike asukohtade keskkonnamõjude hindamise lisauuringud valmivad 20. aprilliks.

Kaitseministeerium tellis jaanuaris lisauuringuid merele orienteeritud laskealade keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpliku aruande tarbeks. Lõpparuannet, mis esialgsete kavade kohaselt pidi valmis saama märtsis, tutvustakse aprilli lõpus.

Esialgset keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet on täiendatud uuringutega, mis puudutavad näiteks vibratsiooni ja teede olukorda, need telliti kohalike omavalitsuste ja elanike soovil.

Aruande lõppvariandi koostamisel võeti arvesse aruandele laekunud ettepanekuid, kommentaare ja täiendusi. Aprilli lõpus tutvustatakse täiendatud aruannet koos ettepanekute ja kommentaaridega, pärast mida edastatakse see keskkonnaministeeriumile seisukoha saamiseks.

Ministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks lõplik tulemus selguma hiljemalt tänavu septembriks.

Merele suunatud laskealade võimalike asukohtadena kaardistati algselt Aseri, Juminda, Letipea, Rutja, Kõpu, Nõva Ristinina, Nõva Liivanina ja Sõmeri, praeguseks on kõrvale jäetud Aseri ja Juminda. Allesjäänute hulgast valitakse välja laskeharjutusteks sobivaimad kohad, kusjuures ei ole välistatud, et välja valitakse mitu asukohta ning õppusi hakatakse korraldama rotatsiooni korras.

Kaitseministeerium kinnitas, et praeguse seisuga ei ole langetatud lõplikku otsust.

Kavandatavatel õhutõrje ja suurtükiväe väljaõppealadel korraldatakse laskeharjutusi kokku kaheksal päeval aastas talvisel ajal. Neist viiel päeval on õhutõrje laskeharjutused ning kolmel suurtükiväe omad.