Eesti Põlevkivi käivitas uue killustikukompleksi


BNS 02.04.2009

Eesti Energia kontserni kuuluv kaevandusfirma AS Eesti Põlevkivi käivitas Ida-Virumaal Estonia kaevanduses kaasaegse killustikukompleksi, mille projekteerimis- ja ehitustööde maksumuseks kujunes ligi 100 miljonit krooni.

Kompleksi planeeritav tootmisvõimsus on ligi miljon tonni kaubanduslikku killustikku aastas. See võimaldab toota killustikku fraktsioonisuurustega 4-16, 16-32 ja 32-63 millimeetrit, teatas Eesti Põlevkivi.

Uus kompleks hakkab tootma kõrgkvaliteetset killustikku, mis sobib teedeehituseks ja -remondiks. Killustiku tootmisel kasutatakse põlevkivi kaevandamise jääke, mis annab olulise leevenduse tootmisjääkide ladustamise probleemile.

"Eesti Põlevkivi eesmärk on vältida või vähendada jäätmetest tekkivat kahjulikku mõju, suurendada taaskasutamist ja ringlussevõttu ning vähendada miinimumini kõrvaldatavate jäätmete kogust," ütles Eesti Põlevkivi strateegilise arengu peaspetsialist Allan Viil.

"Aheraine taaskasutusvõimaluste realiseerimine vähendab selle kasutut ladustamist ja sellega põlevkivitootmise mõju keskkonnale. Langeb riigi keskkonnakasutuskoormus tervikuna. Samas vähendab taaskasutus ka ettevõtte keskkonnatasude maksukoormust."

Killustikukompleksi rajamist alustas Eesti Põlevkivi 2007. aasta lõpus ning selle asukohaks valiti kaevanduse rikastusvabrik.

Seoses Estonia kaevanduse killustikukompleksi käivitamisega paigaldas ettevõte killustiku ja aheraine kaalumiseks ning müügi korraldamiseks kaasaegsed autokaalud koos andmete edastamise süsteemiga, mis võimaldab arvutada autokoorma maksumuse. Autokaalud võimaldavad kaaluda kuni 80-tonniseid kaevandusest väljuvaid ja sisenevaid veoseid 20-kilogrammise täpsusega.

Eesti Põlevkivi toodab killustikku ka Aidu karjääri killustikukompleksis.