Sikaflex®-HP1, Polüuretaanil põhinev elastne üldotstarbeline vuukimismass ehitusvuukide täitmiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-HP1 on ühekomponentne, eriti elastne polüuretaanil põhinev elastomeerne vuukimismass:

Kasutuskohad
Sikaflex-HP1 on spetsiaalselt välja töötatud lahendamaks enamikku vuukide deutamiseksformatsiooniprobleemidest väikemajade ehitamisel ja remontimisel. Kasnii välis-kui sisetingimustes, kui eesmärgiks on vastupidav ja püsivalt elastne vuuk.
Tavalisemad kasutuskohad on näiteks:

 • betoon-, tellis- ja puitelementide vuugid
 • välisseinte vuugid
 • rõdude vuugid
 • akende ja uste vuugid
 • mitmesugused tihendused ja läbiviigud (nt. lagedes)
 • väikeste pragude täitmine välisseintes
 • tarindivuugid
 • deformatsioonivuugid.

Omadused

 • Lihtne peale kanda ja siluda.
 • Ei valgu.
 • Vulkaniseerub õhuniiskuse mõjul, ei kahane, ei eralda gaase, alkohole ega happeid.
 • Talub eriti hästi kasutamisaega lühendavaid keskkonnakoormusi: külma, kuumust ja
 • UV-kiirgust.
 • Nakkub eriti hästi tavaliste ehitusmaterjalidega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Alus- või vuugipinnad peavad olema kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi või silikoonmassi jääke.
Poorsed materjalid (betoon, krohv, jne): pühkida korralikult harjaga, pärast seda eemalda hoolikalt tolm. Vajadusel lihvida pinnad. Vajaduse korral pinnad lihvida, pesta veega ja lasta kuivada enne ainega Sikaflex-HP1 vuukimist.
Mittepoorsete materjalide korral (metallid, plastid, jne): eemaldada pinnalt võimalik rasvakiht atsetooni või metüületüülketooniga. Varuda piisavalt aega lahusti täielikuks lendumiseks.

Vuukimine

 • Kasutada tavalist vuukimispüstolit.
 • Alla 5 mm laiuseid vuuke mitte täita.
 • Vuugi põhja tuleb paigutada vuugitihend Sika Vuugitihend

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex-HP1 saab eemaldada näiteks ainega Sika Colma-Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Vuuki ei tohi pühkida lahustiga!

Tähelepanu!

 • Sikaflex-HP1 ei sobi pidevalt vee all olevate vuukide täitmiseks.
 • Nagu kõik elastomeerid, võib Sikaflex HP1 muuta värvi teatud ainetega kokku puutudes, nagu must looduslik kautšuk, neopreenliimid ja lahustipõhised värvid. Vuukimismassi tuleks seetõttu kaitsta selliste ainete eest sobiva suurusega vuugitihendiga Sika Vuugitihend.
 • Sikaflex HP1 ei tohi sattuda kokkupuutesse bituumeni või asfaldiga.
 • Värsket Sikaflex HP1 tuleb hoida eraldi toodetest, mis sisaldavad või võivad tekitada alkoholi sisaldavaid ühendeid, sest need võivad tõkestada vuukimismaterjali normaalse vulkaniseerumise.
 • Paneelmajade välisseinte vuukimiseks soovitame kasutada ainet Sikaflex-15LM.
 • Sikaflex-HP1 võib õhukeselt üle värvida, välja arvatud PVC- ja alküüd- ning lakibensiini (tärpentini) sisaldavate värvidega. Soovitame teha katsed, et tda värvi ja vuukimismassi kokkusobivus. Enne ülevärvimist peab Sikaflex-HP1olema täiesti vulkaniseerunud (u. 7…14 ööpäeva). Värv ei tohi takistada võimalikku liikumist vuugis.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne eriti elastne polüuretaanipõhine vuukimismass ehitusvuukidele.

Värvus
Valge, betoonihall, must, pruun ja beež.

Tihedus
Umbes 1,25 kg/l (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Katkevenivus
> 700% (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Tõmbetugevus
100% venivusel: 0,2 MPa (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Shore A kõvadus
20-25, ajavahemikus 28 ööpäeva (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Temperatuuritaluvus
-30 °C…+80 °C

Vulkaniseerumine
1-2 mm ööpäevas (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Tolmukuiv
Umbes 2 tundi (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Niiskus
Veenduda, et vesi ei kondenseeruks nakkepindadele.

Töötemperatuur
+5 °C…+40 °C

Pakend
310 ml padrun, 12 tk kastis.

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis (+5 °C kuni +25 °C) õhukindlas pakendis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad. 

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid. 

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee