Sikaflex®-Caravan, Mittekoltuv kõrge kvaliteediga elastne vuukimismaterjal ja kinnitusliim erisõidukitele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-Caravan on ühekomponentne pastataoline kõrge kvaliteediga polüuretaan. Sikaflex-Caravan on valmistatud ISO 9001 kvaliteedistandardite põhimõtete kohaselt.

Kasutuskohad

 • Universaalne toode vabaajasõidukite remondiks.
 • Veetihedad vuugid ja liimimised sõiduki sees ja väljas.
 • Sobib paljudele materjalidele: puit, metallid, klaasi serva kinnitatud kaitseribad, polüestrid ja laminaadid.
 • Ei sobi kasutada aluspindadel, mis võivad praguneda: polükarbonaat, polümetakrülaat, ABS jne.

Omadused

 • Õhuniiskuse mõjul kõveneb kiiresti ja kahanemata.
 • Temperatuuri alanedes õhu niiskusesisaldus väheneb, mistõttu kõvenemisreaktsioon aeglustub.
 • Lõhnatu.
 • Säilitab painduvuse.
 • Nakkub eriti hästi paljude materjalidega.
 • Ei muutu kollaseks.
 • Head vananemisomadused.
 • Talub UV-kiirgust ja soolast keskkonda.
 • Saab lihvida ja värvida.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema puhtad ja kuivad, vabad rasvast, tolmust ja teistest naket segavatest osakestest.

Pealekandmine
Läbistada padruni tipus olev pitser. Keerata otsik kinni ja lõigata see läbi soovitud laiusel. Mass vuukimispüstoliga peale kanda, vältida õhu segunemist vuuki.

Viimistlus
Viimistlus tuleb teha enne kui vuukimismass hakkab kelmestuma. Viimistlust saab teha nt. nõrga seebiveega. Muude viimistlusmaterjalide sobivust tuleb enne kasutamist testida.

Värvimine
Sikaflex-Caravani saab üle värvida pärast seda kui vuukimismassi kelmestumine on toimunud Värvi kokkusobivust tuleb enne kasutamist testida. Värvikelme jäikus võib põhjustada kokkusobivusprobleeme vuukimismassi painduvusega ja põhjustada pragusid vuukimismassi pinnas.

Tööriistade puhastamine
Kasutada mineraalset tärpentini liigse vuukimismassi eemaldamiseks ja tööriistade puhastamiseks. Alkoholipõhiseid tooteid ei tohi kasutada. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käed ja nahk tuleb puhastada kohe veega ja pesuvahendiga, mitte kasutada lahusteid käte puhastamiseks.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne pastataoline kõrge kvaliteediga polüuretaan.

Värvus
Valge.

Shore A kõvadus
Umbes 35 (DIN 53505)

Tõmbetugevus
Umbes 1,8 N/mm² (DIN 53504)

Katkevenivus
Umbes 500% (DIN 53504)

Rebenemistugevus
Umbes 4,5 N/mm2 (DIN 53515)

Lõiketugevus
Umbes 1 N/mm² (4 mm paksusena)

Keemiline vastupidavus
Pikaajaline vastupidavus
Vesi, merevesi, vettsisaldavad pesuvahendid ja puhastusvedelikud, lahjendatud happed ja alused.

Lühiajaline vastupidavus
Kütused (bensiin, diisliõli) ja mineraalõlid.

Hetkeline vastupidavus
Lahustid, alkoholid, orgaanilised happed, küllastatud happed ja alused.

Tihedus
1,25 kg/l, värske mass (DIN 53479)

Kõvenemiskiirus
Umbes 3 mm/ööp. (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Tolmukuiv
Umbes 50 minuti pärast (temperatuur +23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Kasutustemperatuur
+5 °C…+35 °C, optimaalne kasutamistemperatuur on +15 °C…+25 °C

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+90 °C kuivalt

Kulunorm
Ühest padrunist saab 6 m pikkuse riba läbimõõduga 8 mm.

Pakend
310 ml padrun (12 padrunit kastis)

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt säilitatuna 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Originaalpakendis kuni +25 °C temperatuuril jahedas kuivas ruumis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samutikonsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif
SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee