Sikaflex®-Auto, Kõrge kvaliteediga vuukimismaterjal keretöödeks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-Auto
on ühekomponentne pastataoline kõrge kvaliteediga polüuretaan. Sikaflex-Auto on valmistatud ISO 9001 kvaliteedistandardite põhimõtete kohaselt.

Kasutuskohad

 • Paindlikud ja püsivad ühendused.
 • Paljudele alusmaterjalidele: rauda sisaldavad ja rauda mittesisaldavad metallid, värvitud metallipinnad, keraamilise materjalid ja plastid.
 • Tihendamiseks.
 • Eriti kasutatakse autode ja mootorrataste osade liimimiseks (enne pragunevatel aluspindadel kasutamist küsida juhiseid tootjalt: PMMA, polükarbonaat jne.)

Omadused

 • Õhuniiskuse mõjul kõveneb kiiresti ja kahanemata.
 • Temperatuuri alanedes õhu niiskusesisaldus väheneb, mistõttu kõvenemisreaktsioon aeglustub.
 • Säilitab painduvuse.
 • Lõhnatu.
 • Ei põhjusta korrosiooni.
 • Head vananemisomadused.
 • Nakkub eriti hästi enamikes liiklusvahendites kasutatavate materjalidega.
 • Saab lihvida ja värvida.
 • Ei tohi kasutada mootoriruumis.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema puhtad ja kuivad, vabad rasvast, tolmust ja teistest naket segavatest osakestest.

Pealekandmine
Läbistada padruni tipus olev pitser. Keerata otsik kinni ja lõigata see läbi soovitud laiusel. Mass vuukimispüstoliga peale kanda, vältida õhu segunemist vuuki.

Viimistlus
Viimistlus tuleb teha enne kui vuukimismass hakkab kelmestuma. Viimistlust saab teha nt. nõrga seebiveega. Muude viimistlusmaterjalide sobivust tuleb enne kasutamist testida.'

Värvimine
Sikaflex-Auto saab üle värvida pärast seda, kui vuukimismassi kelmestumine on toimunud. Värvi kokkusobivust tuleb enne kasutamist testida. Värvikelme jäikus võib põhjustada kokkusobivusprobleeme vuukimismassi painduvusega ja põhjustada pragusid vuukimismassi pinnas.

Tööriistade puhastamine
Kasutada mineraalset tärpentini liigse vuukimismassi eemaldamiseks ja tööriistade puhastamiseks. Alkoholipõhiseid tooteid ei tohi kasutada. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käed ja nahk tuleb puhastada kohe veega ja pesuvahendiga, mitte kasutada lahusteid käte puhastamiseks.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne pastataoline kõrge kvaliteediga polüuretaan.

Värvus
Valge.

Shore A kõvadus
Umbes 40 (DIN 53505)

Tõmbetugevus
1,8 N/mm² (DIN 53504)

Katkevenivus
Umbes 600% (DIN 53504)

Rebenemistugevus
6 N/mm2 (DIN 53515)

Keemiline vastupidavus
Pikaajaline vastupidavus
Vesi, merevesi, vettsisaldavad pesuvahendid ja puhastusvedelikud, lahjendatud happed ja alused.

Lühiajaline vastupidavus
Kütused (bensiin, diisliõli) ja mineraalõlid.

Hetkeline vastupidavus
Lahustid, alkoholid, orgaanilised happed, küllastatud happed ja alused.

Tihedus
1,25 kg/l, värske mass (DIN 53479)

Kõvenemiskiirus
Umbes 3 mm/ööp. (+23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Tolmukuiv
45-60 minuti pärast (temperatuur +23 °C ja suhteline niiskus 50%)

Kasutustemperatuur
+5 °C…+35 °C, optimaalne kasutamistemperatuur on +15 °C…+25 °C

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+90 °C kuivalt

Kulunorm
Ühest padrunist saab 6 m pikkuse riba läbimõõduga 8 mm.

Pakend
310 ml padrun (12 tk kastis)

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt säilitatuna 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Originaalpakendis kuni +25 °C temperatuuril jahedas kuivas ruumis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee