Sikaflex®-15 LM, Eriti elastne, ühekomponentne polüuretaan-vuukimismass fassaadide- ja deformatsioonivuukide tihendamiseks sise- ja välistingimustes (tellitav profitoode)

Sika Estonia

 Eriti elastne, ühekomponentne polüuretaan-vuukimismass fassaadide- ja deformatsioonivuukide tihendamiseks sise- ja välistingimustes

Tootekirjeldus
Sikaflex-15 LM on kõrge kvaliteediga ühekomponentne polüuretaanil põhinev
vuukimis- ja tihendamismass kasutamiseks elamute ja ühiskondlike hoonete ehitamisel. Reageerides õhuniiskusega muutub Sikaflex-15 LM elastseks vuukimismaterjaliks, millel on tugev nake tavaliste ehitusmaterjalidega.

Kasutuskohad
Sikaflex-15LM (Low Module) on eriti elastne vuukimismass konstruktsiooni- ja deformatsioonivuukidesse selliste elamute ning ühiskondlike hoonete ehitamisel, kus on nõutavad kauakestvad ning püsivalt elastsed vuugid.

Tavalisemad kasutuskohad

 • Betoon-, tellis- ja puitelementide vuugid
 • Välisseinte vuugid
 • Rõdude vuugid
 • Akende ja uste vuugid
 • Sildade servatalade ja kaitsemüüride vuugid
 • Tunnelite ja viaduktialuste vuugid
 • Erinevad tihendamised, nt. läbiviikude ja katuste korral
 • Puit- ja metallkonstruktsioonide tihendused
 • Tööstushoonete vuugid
 • Tihendamised puit ja metallkonstruktsioonides.

Kui planeeritakse Sikaflex-15 LM kasutamist eelkirjeldatust oluliselt erinevateks eesmärkideks, soovitame teha katseid või võtta ühendust Sika tehniliste nõuandjatega. See puudutab eriti sünteetiliste materjalide (nt. epoksiidide), värvitud või lakitud pindade tihendamist.

Omadused

 • On kohe kasutusvalmis ja ei vaja paigalduskohal täiendavat segamist.
 • Suurepärane nake erinevate ehitusmaterjalidega, nt. betooniga, tellisega, loodusliku- ja tehiskiviga, klaasiga, keraamiliste materjalidega, alumiiniumiga, roostevaba terasega ning pulberpinnatud metallidega.
 • Vähene mõju vuugipindadele.
 • Vulkaniseerub õhuniiskuse mõjul (sügavussuunas u. 2 mm ööpäevas, kui õhu suhteline niiskus on 65%).
 • Püst- ja laepindade vuukimisel on valgumatu. Võib vuukida isegi 35 mm laiuseid püstvuuke.
 • Vulkaniseerunult on lõhnatu ja mürgitu.
 • Suurepärane ilmastikukindlus
 • Säilitab eriti hästi tehnilised omadused.
 • Talub hästi UV-kiirgust.
 • Talub merevett.
 • Katsetatud ja tunnistatud sobivaks ka talvistel vuukimistöödel.
 • Tavaliste vesiemulsioonvärvidega õhukeselt värvitav.
 • Head kasutuskogemused, Soome oludes uute vuukide ja elementide naabruses olevate vuukide remontimisel üle 20 aasta.
 • Juhtivate hoonestajate, projekteerijate ja ehitusettevõtjate poolt kasutatav vuukimismass.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuukide pinnad peavad olema tugevad, puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad, nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi, tsemendipiima, vett tõrjuvaid aineid (nt. silikoonimp-regneerimisained) ega grafitivastaseid pinnakatteid. Nakkepindadelt tuleb eemal-dada kõik vormimäärde või silikooni jäänused. Vajadusel tuleb nakkepinnad lihvida või liivapritsiga puhastada.
Klaasi- ja keraamilised pinnad tuleb puhastada ainega Sika-Cleaner 205.
Vuukide renoveerimisel tuleb tagada, et nakkepindadele ei jääks vana vuukimismassi.

Vuugitihendi paigaldamine
Suletud pooridega polüeteenist vuugitihend (SikaVuugitihend) pannakse vuuki õigele sügavusele (vt. Tehnilised andmed). Vuugi ääred võib vajadusel teibiga kaitsta. Vuugitihendina soovitatakse kasutada ainult suletud pooridega polüeteenist vuugitihendit SikaVuugitihend. Vuugitihendi läbimõõt peab olema umbes 20% suurem kui töödeldava vuugi laius.

Kruntimine
Sikaflex-15 LM nakkub hästi puhta ja tugeva betoonipinnaga ning fassaaditellistega. Parema nakke saavutamiseks soovitame siiski alati
krundi SikaPrimer-3 pintseldamist nakkepindadele.

Sikaflex-15 LM nakkub ilma krundita polüester-, polüuretaan- ja epoksüpinnetega. Nakkepinnad tuleb enne vuukimist puhastada nt. kerge lihvimisega.

Sika Primer 3 - poorsetele imavatele ehitusmaterjalidele nagu betoon, tellis, kergbetoon, tsemendikrohv, kiudtsement, kips.
Kuivamisaeg: minimaalselt 30 minutit, maksimaalselt 5 tundi.

Sika Primer 21 - sünteetilistele materjalidele, näit. PVC.
Kuivamisaeg: minimaalselt 30 minutit, maksimaalselt 8 tundi.

Sika Haftreiniger 1 - kõrgekvaliteedilisele terasele, tsingitud terasele, alumiiniumile, pliile, messingile, vasele.
Kuivamisaeg: 15 minutit.

Krunte kasutatakse ainult nakke parandamiseks. Need ei asenda nakkepindade puhastamist, nendega ei saa ka parandada nakkepindade tugevust.

Pealekandmine
Vuukimist võib teha kui Sika-Primer on pindkuiv. Vuukimismass ei nakku märja krundi peale.
Vuukimiseks kasutatakse suruõhu- või käsipüstolit. Suunata püstoli otsik vuugi põhja suunas ja jälgida, et õhukotte ei tekiks. Siluda massi pinda lahjas pesuvahendilahuses niisutatud vuukimispulgaga kuni saadakse nõgus ja tasane pind. (Seebialusel lahust ei tohi kasutada).
Võimalikud kaitseteibid eemalda ühe tunni jooksul pärast vuukimist. Kaitsta vuuke esimese viie tunni jooksul vee ja mustuse eest, kuni vuugi pind on vulkaniseerunud.

Vuugi mõõtmed
Harilik vuukimine

 • Vuugi laius määratakse harilikult teatud täpsusega. Määratavaks jääb vuukimismassi kihi paksus vuugi sees (paksus on risti laiusega).
 • Kuni 10 mm laiused vuugid (nt. kivivuugid) -> vuugi paksus vuugi keskel on sama suur kui selle laius. Nt. vuugi laius on 8 mm, seega on vuukimismassi paksus vuugi keskel sama suur ehk 8 mm.
 • 10 mm või sellest laiemad vuugid -> vuugi paksus selle keskel on pool vuugi laiusest. Nt. vuugi laius on 20 mm, siis vuugimassi paksus selle keskel on pool 20 mm ehk 10mm.
 • Vuugimassi paksust reguleeritakse praktiliselt nii, et vuugi põhja paigutatakse ümar vuugilint, mille väljapoole jääv pind on vuugi keskel mõõdetud sügavusel.

Betoonelementide vuukimine (DIN 18 540):

Vuukide vahekaugus (m) ≤ 2 m > 2 m
≤ 3,5 m
> 3,5 m
≤ 5 m
> 5 m
≤ 6,5 m
> 6,5 m
≤ 8 m
Vuugi laius (mm) 15 mm 20 mm
25 mm 30 mm 35 mm
Vuugi sügavus (mm) 8 mm 10 mm
12 mm 15 mm 15 mm

Minimaalne vuugi laius aknapiitade vuukimisel ehitise põhiosast on 10 mm.
Tähelepanu! Kui vuugi laius ületab 35 mm, soovitatakse teha katsed massi valguvuse määramiseks.

Viimistlus
Vuugi pinda silutakse siluriga nii, et vuukimismaterjal surutakse vastu nakkepindu ja põhjalinti.
Elastseid vuukimismaterjale ei tohi põhimõtteliselt pinnata ega üle värvida.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex-15 LM saab eemaldada nt ainega Sika Colma Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Vuuki ei tohi pühkida lahustiga!

Tähelepanu!

 • Sikaflex-15 LM on õhukeselt ülevärvitav harilike ehitusvärvidega v.a. PVC- ja alküüdvärvid ning lakibensiini (tärpentini) sisaldavad värvid. Soovitame teha katsed, et tagada värvi ja vuukimismassi kokkusobivus. Enne ülevärvimist peab vuukimismass olema täiesti vulkaniseerunud. Vuugi värvimist ei soovitata, kui deformatsioon ületab 10% vuugi keskmisest laiusest.
 • Vuuk toimib tehniliselt kõige paremini ilma üle värvimata.
 • Kui sisetöödel kasutatakse valget vuukimismassi, soovitame võimalike värvimuutuste vältimiseks vuugid värvida.
 • Paksud fassaadikatted vuugi pinnas vähendavad tunduvalt vuugi vastupidavust.
 • Puidu immutusained nõrgendavad vuukimismassi naket puitpindadele.
 • Silikoonidega impregneerimine nõrgendab vuukimismassi naket.
 • Sikaflex-15 LM vulkaniseerub aeglasemalt külmades ja kuivades oludes.
 • Kaitsta vulkaniseerumata vuuki mustuse ja tolmu eest.
 • Valgete ja värviliste betoonelementide vuukimisel tuleb vajadusel nakkepindu eraldi töödelda (nt. kettaga lihvida ja uutel objektidel töödelda juba tehases).
 • Talvisel ajal võib Sikaflex-15 LM kõvenemine olla eriti aeglane nii sise- kui välistingimustes, sest et õhuniiskus võib olla väga madal.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne eriti elastne polüuretaani baasil vuukimismass (polüuretaani elastomeer). Ei sisalda PCB-sisaldusega pehmendeid.

Värvus
Standardsed värvused: valge, helehall, betoonihall, must, pruun.
Erivärvused: marmorvalge, helebeež, tumebeež, tumehall, muud toonid eritellimusel.
Tähelepanu! Värvitoon võib muutuda keskkonnatingimuste mõjul (kemikaalid, kõrge temperatuur, UV-kiirgus, eriti valge värvitooni korral).

Tihedus
Umbes 1,3 kg/l (sõltuvalt värvusest) (DIN 53 479-B)

Shore A kõvadus
Umbes 25 (DIN 53505, DIN 52 455 osa 2)

Tõmbetugevus
100% venivusel umbes 0,25…0,35 N/mm² (DIN EN 28 340, NWT-1-A2)

Lubatud deformatsioon
25% vuugi keskmisest laiusest

Taastumine
> 80% (DIN EN 27 389)

Vastupidavus
Eriti hea (DIN EN 27 390)

Kõvenemine
Umbes 2 mm / 24 tundi (DIN 50 014-23/50-2)

Mahumuutus
Umbes -5,5% (DIN 52 451)

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+80 °C

Töötemperatuur
+5 °C…+40 °C (talvise vuukimise juhised eraldi)

Pakend
600 ml sukk, 20 tk kastis.

Säilivus
Avamata originaalpakendis 9 kuud valmistamiskuupäevast.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis temperatuuril +10 C°…+25C. Kaitsta niiskuse ja kuumuse eest.

Katsed
Sikaflex-15 LM vastab järgmiste standardite nõuetele:

 • Soome Betooniliidu betoonpaneelide vuukimismassi kasutusjuhised BY7B.
 • DIN 18540

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitlueeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja juhiseid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif
SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee