Amet pani Saesaare hüdroelektrijaamale mitmed lisanõuded


BNS 23.02.2009

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru osakond kiitis Ahja jõele plaanitava Saesaare hüdroelektrijaama keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande heaks, määrates vee erikasutuse jätkamisele 12 lisanõuet.

Pärast pikaleveninud vaidlusi KMH korraldanud eksperdi ning KMH järelevalvaja vahel otsustas amet vaidlused lõpetada ning määras projektile erinevad lisanõuded, mis puudutasid näiteks vee vooluhulka, sanitaarvoohulka ja veetaseme regulatsiooni ning paisutuskõrguse tagamist.

Muuhulgas peab arendaja hiljemalt 2013. aastaks tagama kaladele läbipääsu paisust nii üles- kui ka allavoolu. Seni tuleb kahjude kompenseerimiseks lasta sisse kalade järelkasvu ning luua ja taastada sigimispaiku.

Hüdroelektrijaama arendaja AS Generaator teatas oma soovist hakata Ahja jõel elektrit tootma 2005. aasta algul, mil ta esitas taotluse vee erikasutusloa saamiseks.

Varem avaldatud info järgi plaanis ettevõte elektrienergia tootmiseks kasutatava vee võtta elektrijaama veehaardest kahe meetrise läbimõõduga toru kaudu. Vee-energia muundaksid plaani kohaselt elektrienergiaks kaks 90-kilovatise võimsusega turbiini ja generaatorid.

Saesaare hüdroelektrijaam asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal, mis on ühtlasi ka Natura 2000 võrgustiku ala.