Sikacryl-S, Elastne akrüülipõhine tihendusmass (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikacryl-Son ühekomponentne, elastne akrüülipõhine vuukimismass, mis kõveneb vee aurustumisel.

Kasutuskohad
Sikacryl-S sobib kasutamiseks siseruumides:

  • aknaid ja uksi ümbritsevate vuukide tihendamiseks
  • ventiilide ja torude läbiviikude tihendamiseks
  • pragude ja lõhede täitmiseks
  • siseviimistlusplaatide vuukimiseks
  • kui vuugi liikuvus ületab ±15% (tõmme/surve) tavalisest vuugi laiusest, soovitatakse kõrgelastset vuukimismassi, nt. Sikaflex®-15 LM.

Omadused

  • Hea nake betooniga, tellisega, kiviga, klinkriga, puiduga, alumiiniumiga, terasega, klaasiga ja värvitud pindadega.
  • Värvitav paljude värvitüüpidega.
  • Moodustab elastse pinnakelme u. 30 minuti jooksul ja on tavaliselt läbikuiv 1 ööpäevaga (+20 °C).
  • Võib peale kanda veidi niiskele pinnale.
  • Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvates vuukides nagu näiteks ujumisbasseinides või veemahutites.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuugi servad peavad olema puhtad ja tugevad, vabad rasvast ja õlist ning seal ei tohi olla lahtisi osakesi. Metallpind puhastatakse rasvast ja lahtine värv eemaldatakse lihvimisega. Pinnad ei pea olema täiesti kuivad.

Vuugi põhja tihendamine
Kasutada kinniste pooridega ja vett mitteimavat ümmargust vuugitihenduslinti Sika Pohjanauha. Tihenduslint peab olema 3-4 mm paksem vuugi laiusest. Vältida vuugitihendi pinna läbitorkamist.

Kruntimine
Väga imavate materjalide vuuke tuleks töödelda krundiga, mis koosneb 1 osast vuukimismassist Sikacryl-S ja 2 osast veest. Krundil lastakse kuivada 1 tunni jooksul (+20ºC).

Vuukimine
Sikacryl-S pigistatakse vuukimispüstoliga otse vuugi põhja, et vältida võimalike õhutaskute tekkimist. Vahetult paigaldamise järel tasandatakse vuuk kummi- või terasspaatliga, niiske käsnaga või pintsliga. Kaitsta vuuki sademete eest esimeste tundide jooksul.

Tööriistade puhastamine
Puhastada tööriistad, plekid ja massijäänused veega vahetult pärast kasutamist. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne elastne akrüülipõhine vuukimismass, mis kõveneb vee aurumisel.

Värvus
Valge.

Kõvenemine
Vee aurumise tõttu.

Lahusti
Vesi

Konsistents
Kergesti pressitav pehme pasta.

Tihedus
1,6 kg/l

Shore A kõvadus
Ligikaudu 30

Elastne venivus
±15% tõmme/surve maksimaalselt lubatud liikumine.

Tolmukuiv
Umbes 30 minuti möödudes (+20 °C).

Läbikõvenenud
Umbes 1 ööpäeva möödudes (+20 °C) sõltuvalt vuugi mõõtudest ja niiskustingimustest.

Värvitavus
Saab värvida enamlevinud ehitusvärvidega.

Temperatuuritaluvus
Pärast kuivamist temperatuuril -30 °C…+70 °C.

Vastupidavus
Eriti hea

Pakend
600 ml kilepakend, 20 tk kastis.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 36 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest temperatuuril +5 °C…+25 °C. Talub lühiajalist külmumist kuni -15 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena. 

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid. 

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjaltsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee