Sika® Primer -tabel, Soovitused eeltöötluseks nakke tagamiseks: Sikaflex-11 FC, Sikaflex-15 LM ja Sikaflex-Construction (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Soovitused eeltöötluseks nakke tagamiseks: Sikaflex-11 FC, Sikaflex-15 LM ja Sikaflex-Construction

Nakkepind: Sikaflex-11FC+ Sikaflex-15LM/-Construction
Betoon m+SP3 m+SP3
Kõrgbetoon -- m+SP3
Tsemendisegu m+SP3 m+SP3
Polümeeridega modifitseeritud segud m+SP3 m+SP3
Epoksütsemendid m+SP3 m+SP3
Tellismüürits m+SP3 m+SP3
Asbesttsement m+SP3 m+SP3
Klinker:-poorne pind
-glasuuritud pind
 m+SP3
SC205
 m+SP3
SC205
Keraamiline plaat  SC205  SC205
Kivi, poleeritud   SC205  SC205
Graniit  a+m+SP3  a+m+SP3 
Kips  --  m+SP3 
Klaas  SC205  SC205 
Akrüülklaas (PMMA) t+SP3  t+SP3 
Roostevaba teras  k+SC205+SP210T k+SC205+SP210T
Kroomitud messing  k+SC205+SP210T  -- 
Pulberpinne  a+SC205  a+SC205
Alumiinium -pindamata
-anodeeritud 
k+SC205+SP210T
SC205+SP210T
k+SC205+SP210T
SC205+SP210T 
Rauda mittesisaldavad metallid: vask  k+SC205/SP210T  k+SC205/SP210T 
Tsingitud teras  k+SC205+SP210T  k+SC205+SP210T 
Puitmaterjal -töötlemata 
-lakitud 
p+SP3
a/e 
p+SP3
a/e 
Puitplaastplaat  p+SP3  p+SP3  
Sünteetilise vaigu kihid  k+SC205  k+SC205 
Epoksü: -kattematerjalid 
-segud
k+SC205
m+SP3 
k+SC205
m+SP3  
Polüster  k+SC205  k+SC205 
Polüuretaankatted  k+SC205  k+SC205 
Kõva PVC  k+SC205+SP3  p+SP3
PVC 2  a / --  a / -- 
Asfaltkatted  --  -- 
Polükarbonaat  a+k+SC205+SP3 a+p+SP3 

 

Lühendid:
SP3              Sika Primer-3
SP210T       Sika Primer 210T
SC205         Sika-Cleaner 205
+                   ja
--                  probleemne nakkepind / ei sobi
/                    või
a                   esialgsed katsed vajalikud
e                   kruntimine ei ole vajalik


k      kerge lihvimine, nt. Scotch Brite lihvimiskangas, karedus 600 ja tolmu eemaldamine  nakkepindade

m     mehaaniline puhastus, nt. puuriga, kettaga, liivapaberiga, sõltuvalt materjalist

p      tolmu eemaldamine karvu mitteajava kangaga, harjaga või õlieraldajagavarustatud suruõhuseadmega

t       küsida Sika tehnilise nõustamise osakonnast, tel: 639 70 90,e-post:ahas.tony@ee.sika.com

Nakkepinna eeltöötlus
Nakkepinna ettevalmistamise juhised on toodud eespool esitatud tabelis.
Nakkepinna hoolikas ettevalmistamine on alati tähtis, sest see tagab tugeva ühenduse vuugimastiksi ja nakkepinna vahel. Enne krundi pealekandmist tuleb nakkepinnad puhastada. Krundi kasutamine ei asenda nakkepindade puhastamist.
Kõik metallpinnad tuleb õlist ja rasvast puhastada.
Värvitud ja lakitud, samuti plastpindade korral on vajalik teha eelkatsed. 

Krundi pealekandmine
Sika Primeri võib peale kanda sobiva suurusega pintsliga.
Pintslit ei ole soovitav purki kasta, sest selle külge jäävate osiste toimel võib krunt klimpi minna.
Mitte kasutada sellist krunti, mis on muutunud geelitaoliseks, klimpi läinud või kihistunud.
Sika-Cleaner 205 kanda peale puuvillase puhastusrätiga, mis võimaldab kanda krunti pinnale väga õhukese kihina. Lapil tuleb alati võtta kasutusele puhas koht, et mustus ei leviks puhastatavatele pindadele.
Krunt tuleb peale kanda ainult vuugimastiksi nakkepindadele, mujal võib see pjustada pinna värvuse muutumist.
Väga poorseid pindu ja katmata puitlaastplaate tuleb kaks korda kruntida.
Krundipudeli kork tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.

Krundi kuivamine
Sikaflex segu ei tohi kanda märjale krundile. Krundi kuivust võib kontrollida järgmisel lihtsal viisil:

  • Puudutada sõrme otsaga krunditud pinda ja tõmmata sõrm eemale.
  • Kui krunt on nakkunud sõrmeotsale, on krunt veel märg. => Sikaflexi ei tohi veel peale kanda.
  • Krunt ei nakku sõrmeotsale, aga see tundub kleepuv. => Sikaflexi ei tohi veel peale kanda.
  • Krunt on täiesti kuiv. => Sikaflexi võib peale kanda.

Krundi kuivamine aeglustub tunduvalt, kui temperatuur langeb alla +10 °C. Vt talvise vuukimise erijuhendit.
Kogu tööprotsessi puudutav teave on antud eeldusel, et tööde teostamisel pse kinni tehnoloogilistest miinimum- ja maksimumaegadest.

Sika kruntide tehnilised andmed:

Toote nimi Sika Primer-3 Sika Primer-210T  Sika-Cleaner 205 
Toode  lahustipõhine vedelik alkoholipõhine lahus  alkoholilahus 
Värvus  kergelt kollakas helekollane  selge, läbipaistev 
Tihedus  0,9 kg/l 0,92 kg/l  0,8 kg/l 
Leekpunkt  +20,9°C  -10°C  +12°C 
Pealekandmine  pintsliga paks kiht  pintsli või puhta riidelapiga üks õhuke kiht  puuvillase puhastusrätiga väga õhuke kiht 
Kasutustemperatuur  +5°C…+30°C +10°C…+30°C  +5°C…+30°C 
Kuivamisaeg min 30 minutit  min 30 minutit  min 10 minutit 
Sikaflexi pealekandmise aeg  max 5 tund kruntimisel   max 8 tundi kruntimisest  max 2 tundi kruntimisest 
Kulunorm  1 liitrisest anumast jätkub 
u 220 jm 20 × 1mm vuugi kruntimiseks või u 5 m² sileda pinna kruntimiseks.  
1 liitrisest anumast jätkubu 220 jm 20 × 1mm vuugi kruntimiseks või u 5 m² sileda pinna kruntimiseks.  Ligikaudu 40 g/m2. 250
ml pudelist piisab umbes 250 meetri pikkuse ja 2 cm laiuse riba jaoks. 
Ladustamine  Kuivas jahedas ruumis
+10 °C…+25 °C  
Kuivas jahedas ruumis
+10 °C…+25 °C 
Kuivas jahedas ruumis 
+10 °C…+25 °C
Säilivus avamata originaalpakendis  min 9 kuud  min 12 kuud  min 12 kuud 

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee