SikaCim® nakkeliim, Liimiemulsioon segule ja pritskrohvile (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaCim nakkeliim on kõrgekvaliteediline sünteetiline liimiemulsioon tsemendipõhistele segudele ja pritskrohvidele.

Kasutuskohad
SikaCim nakkeliim kasutatakse vedela lisandina parandamaks tsemendipõhiste segude ja pritskrohvide omadusi.
Kasutusnäiteid:

 • remondi- ja tasandussegud, isegi õhukeste kihtidena
 • põrandate tasandussegud
 • liimaine viimistluskrohvile
 • müürivuugid
 • kulutamist taluvad segud vesiehitistes (nt. kanalid, tunnelid jne.)
 • plaatimissegud
 • keemiliselt harilikest püsivamad segud
 • parandussegud.

Omadused
SikaCim nakkeliim parandab järgmisi omadusi.

 • Parandab märgatavalt segu naket aluspinnaga: betoon, kivi, tellis, raud, klaas,keraamilised plaadid.
 • Parandab kivistunud segu elastsust, painduvust ja tõmbetugevust.
 • Tekitab plastse segu, mida on värskena lihtne peale kanda ja vormida.
 • Vähendab pragunemisriski.
 • Parandab veetihedust.
 • Parandab pinna kulumiskindlust ja vähendab tolmu teket.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Segu või tsementpritskrohvi aluspinnad peavad olema puhtad ja vabad õlist, rasvast, vanades pinnakatetest, tsemendipiimast ja muust lahtisest ainest. Tsemendipõhised aluspinnad niisutatakse veega matt-niiskeks.

Lahjendus
Pritskrohvi/segu segamisvesi valmistakse nii, et 0,5 liitrine kott SikaCim nakkeliimi lahjendatakse1 liitri veega.

Tsementpritskrohv
Tsemendi/liiva segamisvahekord = 1/1 mahuosades (liiv peab olema puhas ja terasuurusega 0-2 mm). Sõltuvalt soovitavast pritskrohvi koostisest lisatakse vesi pritskrohvi valmis segatud tsemendi-liiva segule ja segatakse u. 3 minuti jooksul.

 Tsemendisegu
Tsemendi/liiva segamisvahekord = 1/3 mahuosades (liiv peab olema puhas ja terasuurusega 0-3 mm). Sõltuvalt soovitavast pritskrohvi koostisest lisatakse vesi valmis segatud tsemendi-liiva segule ja segatakse u. 3 minuti jooksulJärelhooldus
Tuleb vältida liiga kiiret pritskrohvi- ja segupindade kuivamist. Pritskrohvi-ja seguga kaetud pindadele tehakse järelhooldust kattes pinnad plastkilega või tehes järelkastmist.

Tööriistade puhastamine
Veega kohe pärast töötamist.

Tähelepanu!

 • Segamisvees ei tohi kunagi kasutada suuremaid lahjendusi kui SikaCim nakkeliim / vesi = 1 / 2, sest sel korral pritskrohv/segu sisaldab SikaCim nakkeliimi aktiivseid aineosi nii vähe, et pritskrohvi/segu omadused ei parane piisavalt.
 • Koos segamisveega tuleb kasutada tsementi ja liiva soovitatud skorras. egamisvaheavaa-
 • Töötades pritskrohvide ja segudega, milles on kasutatud SikaCim nakkeliimi, tuleb pealekandmise ja kõvenemise osas järgida samu põhireegleid nagu tliste segude korral.
 • Pritskrohvi/segu pealekandmise ja esimeste kõvenemistundide ajal peab mterjali, aluspinna ja õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C.

Tehnilised andmed
Toode
Butadieen-stüreenemulsioon.

Värvus
Valge piimataoline vedelik

Tihedus
Umbes 1,1 kg/l.

Kuivainesisaldus
Umbes 44 massi%

Kasutustemperatuur
Õhu, aluspinna ja materjali minimaalne temperatuur +5 °C.

Kulunorm
0,5 liitrine kott SikaCim nakkeliimi lahjendatakse 1 liitri veega, millest piisab 4-5 liitrile tsementpritskrohvile või 8-10 liitrile segule.

Pakend
0,5 liitrine kott, 12 tk kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis 1 aasta.

Ladustamine
Kuivas ruumis kaitstuna kuumuse, otsese päikesekiirguse ja külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine 

Tähelepanu!

Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisimüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee