Lõppes Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekt


Pressiteade 29.01.2009

Jaanuari alguses lõppes Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekt

Sirkel & Malli arhitekt Marit Vendeli sõnul rekonstrueeriti peamiselt kooli õueala ja C-korpus.

Töö käigus sai staadion täieliku renoveerimise, õuealale rajati kaks harjutusväljakut koos tribüünidega ning loodi ka võimalused vabaaja veetmiseks.

Koolihoone C-korpusesse, kus toimub keskastme ja gümnaasiumi põhiline õppetöö, loodi rekonstrueerimise käigus keldri korrusele paremad võimalused sportimiseks. Sokli korrusele rajati 100 meetri jooksurada, aeroobika- ja jõusaal, kergejõustiku võimalused ning riietus- ja pesemisruumid.

Ehitusspetsialist Mati Tamme sõnul sujus koostöö Sirkel & Malliga hästi ning Tamsalu vald on koolihoone rekonstrueerimisprojektiga rahul.

Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg sõnas: „Tamsalu koolihoone rekonstrueerimisprojekt on meile väga oluline. Selle projekti järgi saame lahendada komplektselt koolihoone ja kooli territooriumi korrastamise. Antud projekt on aluseks KOIT kavast taodeldavale abile tööde teostamiseks. Koostööpartner Sirkel & Mall on teinud projekti asjatundlikult ja tähtaegadest korralikult kinni pidanud. Kõik töö tegemise käigus tekkinud küsimused on saanud normaalselt lahendatud. Leian, et antud projekti teostamine oli kasulik mõlemale osapoolele.”