Sikabond®-545, Polüuretaanipõhine liim (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikabond-545 on ühekomponentne õhu niiskuse mõjul kõvenev
polüuretaanliim.

Kasutuskohad
Sikabond-545 on hõlpsalt pealekantav liim, mis liimib nt. puitu:

  • puiduga
  • metalliga
  • betooniga
  • alumiiniumiga.

Omadused

  • Lihtne peale kanda.
  • Kõvenemisprotsessi ajal liim paisub ja täidab vuugi poorid ja augud.
  • Kuivanuna talub hästi vett.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, õli- ja rasvavabad. Puidupinnad tuleb liimida kohe pärast lihvimist ja puhastamist. Siledad, nt metallipinnad, peab nakke parandamiseks karestama ja puhastama rasvast.

Pealekandmine
Liim kantakse peale ainult ühele liimitavale pinnale, kulu on sõltuvalt aluspinnast 80-300 g/m². Kõvenemisaeg lüheneb, kui liimivuuki piserdatakse kergelt veega (max 10 g/m²). Liimi pigistatakse otse pudelist ja võib vajadusel peale kanda nt. hammassiluriga või jäiga pintsliga. Pinnad surutakse vastamisi kohe pärast liimiga katmist.
Kõvenemisaeg on 30 minutit kuni 24 tundi temperatuurist ja õhuniiskusest sõltuvalt. Pudel sulgeda kohe pärast kasutamist, vastasel korral võib niiskus mõjutada liimi ja lühendada selle säilivusaega.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata liim puhastatakse kohe puhastusainega Colma või atsetooniga. Kõvenenud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, õhuniiskuse mõjul kõvenev polüuretaanipõhine liim.

Värvus
Pruunikaskollane

Konsistents
Vedel

Tihedus
1,16 kg/l

Kuivainesisaldus
100%

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+100 °C

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +15 °C…+25 °C.

Kokkusurumisaeg
Vähemalt 3 tundi (+20 °C, suhteline niiskus 65%)

Kokkusurumise rõhk
0,2-0,8 N/mm²

Kuivamisaeg
Täiesti kõvenenud 7 päeva pärast.

Pakend
500 ml pudel

Säilivus
Avamata originaalpakendis 1 aasta valmistamiskuupäevast temperatuuril +10 °C… +20 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaati. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee