Sikabond®-500, Paigaldusliim (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikabond-500 on ühekomponentne, õhuniiskuse mõjul kõvenev liim.

Kasutuskohad
Sikabond-500 on hõlpsalt pealekantav paigaldusliim, mida kasutatakse:

 • ehitustöödel
 • plekitöödel
 • ventilatsioonitöödel
 • paadiremondil
 • autoremondil
 • klaastelliste paigaldamisel
 • harrastustöödel.

Omadused

 • Lihtne peale kanda.
 • Väga hea enamlevinud ehitusmaterjalide liimimisvõime.
 • Hea nakkuvus puitlaastplaatidega, kipsiga, laminaadiga, kahhelkiviga, kiviga, betooniga, krohviga, tellisega.
 • Sobib hästi metallide, eriti roostevaba terasega, galvaniseeritud pleki ja anodiseeritud alumiiniumiga.
 • Nakkub hästi ka külmade ja veidi niiskete pindadega.
 • Liim talub kuivanuna hästi niiskust ja temperatuuri vaheldumist.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Puhastada nakkepinnad õlist, tolmust ja muust mustusest.

Liimimine
Padruni otsik lõigata katki sellest kohast, mis tagab vastava laiusega liimiriba nakkepinnale. Liim kantakse nakkepinnale (käsi- või suruõhu-) liimipüstoliga vajaliku pikkusega ribana või punktidena. Vajadusel võib liimi peale kanda ka siluriga. Suruda liimitavad materjalid kokku u 5 minutiks ja kontrollida, et liim korralikult laiali valguks.
Tavaliselt peab liim liimitavad materjalid omavahel paigal kohe pärast liimimist, kuid teatud tingimustes on vajalik lisakinnituste kasutamine. Liimi kuivamisaeg on 1-24 tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest.
Ka liimitavate materjalide poorsus mõjutab kuivamisaega. Tavatingimustes on liim täielikult kõvenenud 4-5 ööpäeva jooksul. Kui Sikabond-500 kasutatakse nähtavate ääreliistude vuukimiseks  tuleb mass  tasandada kohe pärast väljapigistamist, sest liim muutub pinnakuivaks väga kiiresti. Tasandamine õnnestub lihtsamini seebiveega niisutatud vuukimispulga abil.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata liim puhastatakse kohe puhastusainega Colma või atsetooniga.
Kõvenenud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, õhuniiskuse mõjul kõvenev liim.

Värvus
Beež

Tihedus
1,14 kg/l

Konsistents
Pehme pasta

Sideaine
Sünteetiline kummi

Lahustid
Alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud

Kuivainesisaldus
72% ±1%

Nakketugevus
Umbes 2,5 N/mm²

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+100 °C

Tulepüsivus
Kergsüttiv

Leekpunkt
-5 °C

Niiskuskindlus
Eriti hea

Töötemperatuur
-5 °C…+25 °C

Kuivamisaeg
Täiesti kõvenenud 14 päeva pärast.

Pakend
310 ml padrun 

Säilivus
Min. 1 aasta valmistamiskuupäevast avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna temperatuuril +10 °C… +20 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kergsüttiv. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast ja tagada hea õhuvahetus.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee