Üheksa veeprojekti saavad toetust 1,13 miljardit krooni


BNS 23.01.2009

Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) jätkab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektide hindamist ning on aasta alguses otsustanud üheksa projekti toetamise 1,13 miljardi krooni ulatuses.

Tänu positiivsele rahastusotsusele saavad lähiaastatel parema joogivee Kiili, Koeru, Maardu, Saku, Sauga, Sindi, Tamsalu, Türi ja Vändra elanikud, teatas KIK.

Saadud toetus võimaldab paljudel inimestel liituda veevõrguga, paraneb joogivee kvaliteet, ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning uuendatakse puhastusseadmeid.

Kuue taotluse kohta on otsused veel tegemata, kuid lähinädalatel valmivad needki. "Tänu esitatud taotluste suurele hulgale, projektide mahukusele ning hindamisprotsessi keerukusele on hindamiseks kuluv aeg pikk," sõnas hindamiskomisjoni esimees Hannes Aarma.

"Taotluste puhul tuleb hinnata nende olulisust, kontrollida esitatud analüüse ja prognoose ning veenduda taotleja suutlikkuses projekt edukalt ellu viia," selgitas Aarma.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektide esimeses taotlusvoorus esitati KIK-ile kokku 35 taotlust, millest 20 said positiivse rahastusotsuse detsembri lõpus.

Veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektide rahastamiseks on Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013 kavandatud 6,4 miljardit krooni.