Miiduranna planeering, KSH said vastuväiteid 75 inimeselt


BNS 21.01.2009

Viimsi vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaa osalusega firma arendatava Miiduranna sadama ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne said kokku 16 kirjalikku vastuväidet.

Palud neist olid kodanike ühisavaldused ning vastuväiteid allkirjastanud isikuid kokku oli 75, ütles BNS-ile Viimsi valla maa- ja planeerimisameti planeeringute koordinaator Anne Siitan.

"Kuivõrd planeeringu avalik väljapanek alles lõppes ja enamik vastuväiteid laekus avalikustamise viimasel päeval, ei ole vald jõudnud vastuväidetega põhjalikult tutvuda ega neid analüüsida, mistõttu hetkel ei ole võimalik vastuväidete sisu kommenteerida. See on aeganõudev protsess," rääkis Siitan.

Miiduranna sadama planeeringuga kavandab 1000 korteri ja 60-korruselise kõrghoonega suurarendust Miiduranna Tehas AS, mille omanikeks on Krediidiinfo andmeil OÜ Gee Pluss kaudu Leopold Garder ja OÜ Laivi Puit kaudu Viimsi vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa. Jõgimaale kuulub pool Miiduranna Tehas AS-ist.

Detsembris hoiatas Viimsi valda planeeringuga jätkamast ärimees Toomas Tooli suurosalusega kinnisvarafirma AS Esmar.

Esmar ähvardas oma kirjas valda kahjunõudega kui vald jätkab Miiduranna sadama planeeringuga ning planeeringualasse haaratud neile kuuluval kinnistul muutub külmhoone opereerimine võimatuks.

KSH aruanne tõi muu hulgas välja, et keskkonnamõjude osas on eelistatuim arengustsenaarium planeeringuala korrastamine avaliku kasutamise eesmärgil, "mis aga majanduslikel põhjustel on tõenäoliselt välistatud". Eelistuselt järgmiseks peab KSH aruanne planeeringulahenduse elluviimist.