Sika® Vuugitihend, Umbpoorne vuugitihend elementide vaheliste ja deformatsioonivuukide jaoks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Vuugitihend valmistatakse suletud pooridega polüeteenplastist, mistõttu see ei ima niiskust ega vett ja tal on hea soojusisoleerimisvõime. Sika Vuugitihendit on saadaval kahte tüüpi:

 • Täistihend, mõõdud: 10 ja 13 mm (läbimõõt).
 • Õõnes tihend (õõnsus on tihendi sees keskel), mõõdud: 16, 20, 24 , 30, 35, 40 ja 50 mm (välisläbimõõt).

Kasutuskohad
Sika Vuugitihendit kasutatakse ehitustehniliselt määratletud:

 • Elementidevahelistes vuukides
 • Liikumisvuukides
 • Konstruktsioonivuukides.

Omadused

 • Valmistatud umbpoorsest polüeteenplastist
 • Ei nakku enamiku vuukimissegudega
 • Sobib kasutamiseks koos külmana pealekantavate vuukimissegudega
 • Hea soojusisoleerimisvõime
 • Ei ima vett ega niiskust
 • Lõhnatu
 • Pehkimiskindel
 • Kerge
 • Sobib paljudesse erinevate mõõtudega vuukidesse
 • Saadaval täis- ja õõnestihendina
 • Kergesti töödeldav ja elastne
 • Käepärases pakendis
 • Talub hästi õli ja lahusteid.

Kasutusjuhised
Ehitustehniliste nõuete kohaselt projekteeritud vuugis on vuugitihendil mitu tähtsat ülesannet, nt:

 • Moodustab vuugimastiksile ühtlase aluse ja eraldab mastiksi vuugi põhjast. See tagab olukorra, kus vuukimisseguni kanduvad ainult nakkepindade vahelised jõud, nii et segu elastsus peab toimima ainult ühes tasapinnas ehk nakkepinnast nakkepinnani.
 • Moodustab vuukimissegule aluse, mis on vuugisegu tehnilise funktsiooni seisukohalt optimaalses sügavuses - > vuugitihendiga reguleeritakse vuuki pandava segu paksust.
 • Takistab vuukimissegul valgumast liiga sügavale vuugi põhja - vähendab vuugisegu kulu ainult tehnilise vajaduse seisukohalt vajaliku määrani.
 • Moodustab vuugitihendi alla tuulutuspilu.

Sika Vuugitihend paigutatakse vuugi sisse nõutud sügavusse nt paigalduspulga abiga ilma vuugitihendit kahjustamata. Vuugitihendi paigaldamise sügavus on kirjas vuugisegu, nt. Sikaflex-15 LMinfolehel. Paigaldamissügavus sõltub tavaliselt vuugi laiusest.
Sika Vuugitihend paigaldatakse nii, et see täidaks vuugivahe äärest ääreni. Kui vuugid on erineva laiusega, tuleb kasutada erineva paksusega vuugitihendeid.
Vuugitihend peab olema läbimõõdult u 20% laiem vuugist, kuhu see paigaldatakse.
Täistihendit võib kokku suruda kuni 35% võrra ja õõnsat tihendit veelgi enam. Sama läbimõõduga tihend sobib seega mitmesse erineva laiusega vuuki.
Vuugitihendit paigaldades ei tohi mingil viisil rikkuda selle pinda. Samuti tuleb paigaldades vältida tihendi liigset venitamist.
Kuumalt pealekantavate vuugisegude korral võtta ühendust Sika tehnilise teenistuse osakonnaga. Ei tohi kasutada vuugitihendit, kui vuugisegu kuumutatakse ja kantakse peale temperatuuril üle +70 °C.

Tehnilised andmed
Toode
Umbpoorsest polüeteenplastist vuugitihend elementide vaheliste ja liikumisvuukide jaoks.

Värvus
Hall

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+70 °C

Mõõdud
Sika Vuugitihendi mõõdud:

Välisläbimõõt: Tüüp: Kastis:
10 mm täistihend 300 m
13 mm täistihend 375m
16 mm õõnes 250 m
20 mm õõnes 150 m
24 mm õõnes 100 m
30 mm õõnes 60 m
35 mm õõnes 150 m
40 mm õõnes 120 m
50 mm õõnes 65 m

Ladustamine
Kuivas ruumis kuumuse eest kaitstuna

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ohutu

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Hävitada nagu tavalised ehitusjäätmed.

Tähelepanu!

Mürgisus
Ei sisalda ohtlikuna klassifitseeritud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee