Tallinna linna Kopli liinide planeering läheb volikokku


BNS 20.01.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval saata Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu linnavolikokku kehtestamisele.

Kopli liinide detailplaneering hõlmab 23,13 hetari suuruse maa-ala kujundamist ja ehitusõiguse määramist kümnetele korrusmajadele.

Ehitusõigus määratakse planeeringuga 34 ühe- kuni kuuekorruselise korterelamu ning 37 kuni kolmekorruselise väikeelamu ning 14 abihoone ehitamiseks.

Samuti määratab planeering ehitusõiguse 17 äripindadega kuni viiekorruselise korterelamu, viie kuni kolmekorruselise ärihoone, viie kuni kolmekorruselise sotsiaalhoone ja nelja ühekorruselise tootmishoone ehitamiseks.

Kokku kavandab planeering 113 krunti, sealhulgas üheksa elamu- ja ärimaa, neli ärimaa, viis tootmismaa, 63 elamumaa, 16 transpordimaa, 13 sotsiaalmaa krunti üldmaa funktsiooniga ja kolm sotsiaalmaa krunti ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega.

Samuti lahendatakse detailplaneeringuga ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Alale kavandab linn kokku 1461 parkimiskohta, neist kolmandik asuks maa-alustel parkimiskorrustel. Lisaks kavandab linn parkimisvõimalusi mootorratastele ja jalgratastele, arvestades piirkonna iseloomu, mis soosib nimetatud liikumisvahendite kasutust.

Kaks aastat tagasi võitis Kopli liinide hoonestamiseks korraldatud Tallinna linna konkursi Endel Sifi kontrollitav Primos Kinnisvara OÜ, kuid linna ja ettevõtja vahel puhkes tüli.

Hoonestusõiguse konkursi 211 miljoni kroonise pakkumisega võitnud Sifi firma loobus Tallinna linnaga kompromissini jõudnuna kõigist kaebustest tänavu kevadel.