Tallinn ei luba Mäepealse ja Mäealuse ristile ärimaja


BNS 16.01.2009

Tallinna linn keeldus Mustamäel asuva Mäepealse ja Mäealuse tänava ristumiskohale kaheksakorruselist ärimaja kavandava detailplaneeringu algatamisest.

Mullu septembis esitas OÜ Sirkel&Mall Tallinna linnavalitsusele taotluse Mäepealse ja Mäealuse tänavate vahelise maa-ala hoonestamiseks kuni kaheksakorruselise äri- ja eluhoonega.

Tallinna linna planeerimisamt põhjendas keeldumist asjaoluga, et tulevikus on plaanis tänavad ja liiklussõlmed laiemaks ehitada. Ka pole üldplaneeringus oleva transpordimaa elamumaaks muutmine põhjendatud, kuna tegemist on linnaosa äri- ja tootmispiirkonna ning tulevase Mäepealse elurajooni teenindavate tänavatega, seega suure liikluskoormusega tänavatega.

Samas märkis linn oma kirjas ettevõttele, et detailplaneeringu koostamine võiks mõeldav olla, lahendades Mäepealse-Mäealuse ja Mäepealse-Raja tänavate ristmike liikluskorralduse vastavalt nõuetele.

Liiklussõlme lahendusest sõltub, kas Mäealuse 2a krundile saaks ärifunktsiooni kavandada ja millises ulatuses. Sellisel juhul oleks detailplaneering üldplaneeringut muutev, mis vajab konkreetseid põhjendusi ja selgitusi ala juhtfunktsiooni muutmiseks, vastavate linna ametite nõusolekuid ning Tallinna linnavolikogu nõusolekut.

Amet soovitas ettevõttel Mäealuse 2a krundi kinnistamise järel taotleda projekteerimise tingimusi alale parkimisplatsi kavandamiseks, mis võimaldaks tagastatud maa kasutamist vastavalt sihtotstarbele.