Pärnu ümbersõidu projekti KMH sai heakskiidu


BNS 16.01.2009

Pärnumaa keskkonnateenistus kiitis heaks Pärnu ümbersõidu projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande ja määras keskkonnanõuded.

Pärnumaa keskkonnateenistuse keskkonnakorralduse spetsialist Toomas Kalda ütles BNS-ile, et möödunud aasta lõpus toimunud KMH aruande avalikustamise ajal kerkis üles mitmeid vastuväiteid kavandatava tegevusega kaasneva müra ja vibratsiooniga seoses.

Peamiselt Ehitajate tee äärsete elanike murele vastasid eksperdid, et ümbersõidu rekonstrueerimisega muutub olukord praegusega võrreldes paremaks.

Pärnu ümbersõidu projekt näeb ette Ehitajate tee ümberehitust neljarajaliseks teeks, Papiniidu silla remonti, uue ühendustee ehitamist Tallinna ja Lihula maantee vahele ja uue silla ehitust üle Sauga jõe.

Liiklusohutuse parandamiseks ehitatakse kergliiklusteid ja tunneleid jalakäijatele ja jalgratturitele ning võetakse tarvitusele vajalikud abinõud projekti keskkonnamõju leevendamiseks.