Emajõe Veevärgi Elva veeprojekti hanked said 15 pakkumist


BNS 14.01.2009

Emajõe Veevärgi veemajandusprojekti raames Elva linnas omanikujärelvalve- ja inseneriteenuste leidmise ning vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamise hangetele laekus kokku 15 pakkumist.

Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde hakele esitasid pakkumised konsortsium Water Ser Ehitusjuhtimine ja AS Water Ser, AS Aspi, Facio Ehituse AS, konsortsium AS KPK Teedeehituse ja AS Koger Keskkonnaehitus, konsortsium AS Merko Ehitus ja Tallinna Teede AS, AS Amaks, konsortsium OÜ Astlanda Ehitus ja AS Viimsi Keevitus, konsortsium OÜ Veetee, OÜ Mihkel X ja OÜ Kagumerk, AS Akronto, Skanska EMV AS, AS Valmap Grupp ning AS Terrat.

Elva linna omanikujärelvalve ja inseneriteenuse hankele esitasid pakkumised AS Infragate Eesti, AS Telora-E ning konsortsium OÜ Keskkonnaprojekt ja TSM Projektijuhtimise OÜ.

Konsortsiumi OÜ Vealeidja, Ramboll Finland OY, Ramboll Eesti AS pakkumine jäi hankel kvalifitseerimata, kuna esitati vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde järelevalve spetsialist, kes juba töötab Emajõe alamprojekti omanikujärelvalve spetsialistina.

Lõplik kvalifitseerimine toimub mõlema hanke puhul järgneva kolme kuu jooksul.