Tartusse Tähtverre võivad kerkida uued korterelamud


BNS 13.01.2009

Tartu linnavalitsus algatas Tähtvere linnaosas asuva Näituse tänav 27 detaiplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on ligi 8000 ruutmeetrisele alale uute kuni kolmekorruseliste korterelamute püstitamine.

Planeeringualale on kavas püstitada kahe- kuni kolmekorruseline korterelamu, ümberehitada senine kolmekorruseline tootmishoone korterelamuks ning rekonstrueerida alal asuv kahekorruseline büroohoone.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Näituse Arenduse OÜ.