Pärnu Vesi alustas Vingikülla kanalisatsiooni ehitamist


BNS 12.01.2009

AS Pärnu Vesi alustas esmaspäeval koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) Pärnu linna piiril asuvasse Vingikülla vee- ja reovee kanalisatsioonitorustike ehitamist.

Tööde hind on 7,3 miljon krooni, millest KIK-i finantseering moodustab 4,2 miljon krooni, teatas Pärnu Vesi.

Kokku jääb projekti piirkonda 77 kinnistut. Kõigile kinnistutele rajatakse liitumispunktid, üldjuhul kinnistu piirist 0,5-1 meetri kaugusele. Veevarustuse puhul jäävad liitumispunktideks maakraanid ja reoveekanalisatsiooni puhul piirikaevud.

Kokku rajatakse 2,7 kilomeetrit veevarustuse tänavatorustikku ja 3,6 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku.

Piirkonda jäävale Parmu tänavale ehitatakse kanalisatsioonipumpla. Tuletõrje veevajadus lahendatakse seitsme uue tuletõrje hüdrandi paigaldamisega.

Lõo tänavale rajatakse veetorustik, millega Sauga vallal on tulevikus võimalik ühendada oma veetorustik ja liita kinnistud Pärnu linna ühisveevärgiga.

Ehitustööde peatöövõtjaks on AS Terrat.